Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8f14d37f-005c-4595-91e5-3ae0f4c26f2b-7-scaled.jpg Ogłaszenie otwartego konkursu ofert  „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″ 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej, jak i papierowej) upływa 19 lutego 2018 r., o godzinie 15.45

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″ – NIE OTWIERAĆ!”

bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45
lub

bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Długi Targ 1-7, 80-928 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45
lub

wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Do pobrania:
uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 56/299/18 o ogłoszeniu konkursu
załącznik nr 1 do uchwały – treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na rok 2018