W uroczystym otwarciu nowego obiektu w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni, które odbyło się 27 października 2021 r. wzięli udział m.in. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Nowy budynek

Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni zyskał nowy budynek, który ma 5,5 tys. m kw. Co w nim się mieści? Na pierwszym piętrze znajduje się oddział intensywnej opieki medycznej, a na drugim jest blok operacyjny z czterema nowoczesnymi salami operacyjnymi. Na parterze zlokalizowano oddany w lipcu br. do użytku Szpitalny Oddział Ratunkowy, a na poziomie –1 usytuowane są m.in. szatnie oraz  pomieszczenie dekontaminacji.

– To największa do tej pory inwestycja Szpitali Pomorskich, która jest realizowana głównie dzięki funduszom europejskim i budżetowi województwa – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Szpital św. Wincentego a Paulo został rozbudowany. Powstały w nim nowe oddziały, kupiono też specjalistyczne wyposażenie medyczne i niemedyczne oraz środki do walki z pandemią. Szpitale Pomorskie, pod względem liczby łóżek, są jednym z największych podmiotów leczniczych w województwie pomorskim. Zrealizowana inwestycja jest dowodem konsekwentnej polityki samorządu województwa pomorskiego, który od lat dba, aby usługi medyczne oferowane pacjentom były na jak najwyższym poziomie. Dzięki zmianom pacjenci będą mieli bardziej komfortowe warunki diagnostyki, leczenia i pobytu w placówce, a personel pracy – dodał marszałek województwa pomorskiego.

Nowy sprzęt i wyposażenie

Na potrzeby nowego bloku operacyjnego kupiono m.in. stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, zestawy do znieczulenia pacjenta oraz napęd wiertarsko-ortopedyczny. Oddział intensywnej opieki medycznej wyposażono m.in. w: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do terapii nerkozastępczej i pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, USG oraz łóżka. Na potrzeby bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej kupiono też wyposażenie meblowe medyczne i niemedyczne. Z kolei sterylizatornia będzie miała nowe sterylizatory, myjnie dezynfekcyjne oraz myjnie, np. do sprzętu i narzędzi oraz wózków. Ponadto, dla oddziałów w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo i Szpitalu Morskim im. PCK kupiono m.in.: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, angiograf, mammograf cyfrowy, kolonoskop i gastroskop.

Fot. materiał prasowy szpitala

Koszt inwestycji

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 125,5 mln zł, w tym prawie 80,5 mln zł pochodziło ze środków unijnych, ponad 43 mln zł z budżetu województwa, prawie 8,5 mln zł z budżetu państwa, a 340 tys. zł wyłożyła spółka Szpitale Pomorskie. W ramach całej kwoty roboty budowlane kosztowały ponad 76 mln zł, zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie oddziałów prawie 47 mln zł, a prawie 19 mln zł zakupu środków do walki z COVID-19.