Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Nowe Zasady przewidują m.in. uproszczony tryb dla zamówień powyżej kwoty 20 000 zl netto do kwoty 50 000 zl netto, możliwość umieszczania zapytań ofertowych na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również określają zasady sumowania poszczególnych kategorii kosztów w celu ustalenia wartości zamówienia. 

Nowe regulacje mają zastosowanie, co do zasady, do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

Cały artykuł pod linkiem- zobacz

Dokument znajduje się w zakładce PO Ryby 2014-20 / Zasady Konkurencyjności PO Ryby 2014-20

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, bezpośredni link- zobacz