Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/36456699-d9f2-47ec-9256-a5cb8551d1f9-scaled.jpg Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”

Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na stronie internetowej zostały DPROW zostały umieszczone zmienione wzory umów o dofinansowanie w zakresie poszczególnych działań Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty obowiązują w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r. 

Nowe wzory umów znajdują sie w dziale PO Ryby 2014-20/ Dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20

lub poniżej:

 

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych – pobierz

Działanie 4.3 działania prowadzone w ramach współpracypobierz

Działanie 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze pobierz