Zmiany związane są z 50. rocznicą otwarcia pierwszej placówki muzealnej na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

– Zbliżające się 50-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte to dobry moment, by zaproponować gdańszczanom i turystom zupełnie nową opowieść o obrońcach Westerplatte – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Nowa wystawa jest efektem rozmów ze zwiedzającymi podczas warsztatów, lekcji muzealnych, wycieczek, minionych projektów takich jak „Westerplatte. Szlak pamięci” i najczęściej zadawanych przez nich pytań.

Co nowego na wystawie?

Dotychczas prezentowanym eksponatom, np. pamiątkom po majorze Sucharskim, nadaliśmy nowe znaczenia, dopowiadamy historie i w efekcie przedstawiamy je w zupełnie innym świetle. Na wystawie zaprezentujemy również nowe eksponaty, które trafiły do zbiorów Muzeum Gdańska w ostatnich latach.

Największe zmiany na wystawie polegają przede wszystkim na zmniejszeniu liczby militariów, zwłaszcza tych, które prezentowane są na wystawach w innych muzeach w Polsce. Zastąpią je pamiątki powierzone Muzeum Gdańska przez westerplatczyków, ich rodziny, albo przekazane przez inne instytucje i osoby prywatne. Wśród nowych obiektów zobaczymy m.in. rzeźbę nagrobną majora Henryka Sucharskiego, autorstwa wybitnego gdańskiego rzeźbiarza Zygfryda Korpalskiego oraz wybrane z przekazanych w ostatnich latach kronik Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Te ostatnie zawierają nieznane i nieopublikowane zdjęcia oraz informacje dokumentujące funkcjonowanie westerplatczyków jako grupy pamięci w czasach powojennych.

– Zamiast opowiadać o stosunku sił, uzbrojeniu obu stron, szczegółach codzienności Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, skupiamy uwagę widza na historii samej Wartowni i służących w niej żołnierzach – mówi Mateusz Jasik z Muzeum Gdańska, kurator wystawy. – Znane ze wspomnień doświadczenie pierwszych dni kampanii polskiej 1939 r. jest trudne do opisania językiem muzealnej narracji, językiem historyków, dlatego próbę oddania emocji towarzyszących załodze podczas obrony powierzyliśmy zespołowi artystów.

Zespół pod kierunkiem Roberta Turło związanego z gdańską Akademią Sztuk Pięknych zaprezentuje audiowizualną interpretację doświadczeń, zapisanych w relacjach obrońców.

– Robert Turło ma w swym dorobku dzieła pozostające na granicy różnych dziedzin, a przede wszystkim realizację instalacji „Nadzieja” podczas dwóch edycji festiwalu multimedialnego „Westerplatte. Światłocienie” – dodaje Mateusz Jasik. – Mamy nadzieję, że taka forma przekazu pozostanie na długo w pamięci zwiedzających teren dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

*  *  *

Uroczystość otwarcia nowej wystawy stałej w Wartowni nr 1 na Westerplatte odbędzie się w środę, 29 maja 2024 r. o godz. 10.00. Od tego dnia oddział Muzeum Gdańska będzie czynny codziennie aż do końca września w godz. 10.00-16.00.