NOMUS znajduje się na dawnych terenach stoczniowych.

Trochę historii

Budynek, w którym mieści się NOMUS, powstał w czasie II wojny światowej jako szkoła zawodowa kształcąca przyszłych stoczniowców. W 1940 r. stocznię przejęła III Rzesza, wykorzystując ją dla potrzeb Kriegsmarine, głównie do produkcji okrętów podwodnych. Po wojnie budynek nadal pełnił funkcję szkoły zawodowej oraz warsztatów szkolnych. Po prywatyzacji Stoczni Gdańskiej w latach 90. XX w. budynek stał przez kilka lat pusty, by następnie w latach 2004-2014 stać się siedzibą Instytutu Sztuki Wyspa.

W 2015 r., w wyniku wspólnej inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapadła decyzja o utworzeniu NOMUS jako działu Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Przyjazna przestrzeń

Po kompleksowej modernizacji budynek NOMUS-a stał się nowoczesnym obiektem muzealnym z salami ekspozycyjnymi, edukacyjnymi i kinowo-konferencyjną oraz czytelnią i studiami przeznaczonymi na rezydencje artystyczne czy badawcze. Natomiast przestrzeń holu została zaprojektowana tak, aby spełniać różne funkcje społeczne: kawiarni, miejsca sąsiedzkich spotkań, kącika dla dzieci i księgarni.

NOMUS, aranżacja holu

NOMUS, aranżacja holu. Mat. prasowy MNG

– Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń, w której chcemy rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić bliską, zrozumiałą i dostępną dla widza – mówi Aneta Szyłak, kierownik nowego oddziału i kuratorka programu jego otwarcia. – Oprócz sal wystawowych w budynku NOMUS-a będzie można znaleźć przestrzeń o nazwie „Znajomi znad morza”. To nasze miejsce spotkań i działań społecznych, z kawiarnią, kącikiem sensorycznych zabaw dla dzieci i księgarnią. Na parterze będzie można wziąć udział w projekcjach filmowych, wydarzeniach na żywo, dyskusjach i koncertach. Nasza czytelnia umożliwi studiowanie publikacji o sztuce współczesnej, a sala edukacyjna oferuje możliwość udziału w zajęciach i warsztatach – dodaje Aneta Szyłak.

Święto sztuki i artystów

Zasadniczą część programu otwarcia NOMUS-a wypełnią inauguracje dwóch wystaw, które nawzajem się dopełnią. W ramach wystawy „Kolekcja w działaniu” zaprezentowane zostaną dzieła ponad 40 artystów i artystek, które opowiedzą o różnych sposobach tytułowego „działania” sztuki – jej związków z życiem społecznym czy politycznym. Większość z nich pochodzi z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, którą od 2017 r. tworzy miasto Gdańska, we współpracy z MNG, i która jest sukcesywnie przekazywana pod opiekę muzeum jako depozyt.

– „Kolekcja w działaniu” opowie o problemach współczesnego świata przede wszystkim z perspektywy lokalnej: Gdańska. Trzon kolekcji tworzą w dużej mierze prace miejscowych artystów i artystek, szczególnie wrażliwych na wyzwania współczesności, w której uczestniczą poprzez sztukę – informuje Aneta Szyłak.

Wybrane prace z wystawy „Kolekcja w działaniu”:

Natomiast na wystawie „Niech poprzedza Cię płomień” będzie można zobaczyć współczesną sztukę irackich Kurdów. Weźmie w niej udział dziewięcioro artystów i artystek, którzy w swoich dziełach podejmują temat przeżywania historii oraz zmian obyczajowych i społecznych zachodzących na Bliskim Wschodzie. Pokażą widzom inne oblicze lokalnej kultury, naznaczonej reżimem, wojnami i powstaniami oraz ich konsekwencjami.

– Obydwie wystawy ożyją dzięki wyjątkowym performance. Zaproszeni performerzy na różne sposoby będą nam uzmysławiać, że sztuka jest czymś żywym, aktywnym, w działaniu. Oddziałuje na nas, ale też może oddziaływać na otaczającą nas rzeczywistość. Chcemy, żeby taki był też NOMUS – zaznacza Aneta Szyłak.

Otwarcie NOMUS-a będzie także swego rodzaju weekendowym festiwalem dla szerokiego grona różnych odbiorców: zarówno miłośników sztuki współczesnej, jak i tych, którzy nic o niej nie wiedzą i chcieliby na przykład wziąć udział w specjalnym oprowadzaniu, warsztacie lub po prostu przyjść na koncert.

– Chcieliśmy, żeby program otwarcia NOMUS-a był szczególnym świętem sztuki i artystów. Niecodziennie otwierają się nowe obiekty muzealne, zwłaszcza poświęcone sztuce współczesnej. Chcemy również, żeby do udziału w tym świętowaniu czuła się zaproszona zwłaszcza publiczność trójmiejska. To ma być jej miejsce – Małgorzata Ludwisiak, odpowiadająca w gdańskim Muzeum Narodowym za sztukę nowoczesną.

.

Weekend Otwarcia NOMUS-a / Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku

22-24 października 2021 r.
NOMUS / Nowe Muzeum Sztuki (ul. Jaracza 14) oraz Zielona Brama (Długi Targ 24)

Godziny otwarcia wystaw podczas Weekendu Otwarcia:

„Kolekcja w działaniu”
NOMUS / Nowe Muzeum Sztuki, ul. Jaracza 14
22 października 2021 r., piątek, godz. 18.30-22.00
23 października 2021 r., sobota, godz. 12.00-22.00
24 października 2021 r., niedziela, godz. 10.00-18.00

„Niech poprzedza Cię płomień”
Oddział Zielona Brama, Długi Targ 24
22 października 2021 r., piątek, godz. 18.30-22.00
23 października 2021 r., sobota, godz. 12.00-22.00
24 października 2021 r., niedziela, godz. 10.00-18.00

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy, które prowadzone są e-mailowo: zapisynomus@mng.gda.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr 58 301 70 61 w. 216.

PROGRAM

22 października 2021 r., piątek

NOMUS / Nowe Muzeum Sztuki
godz. 18.00 – uroczyste otwarcie NOMUS oraz wystawy „Kolekcja w działaniu”
godz. 19.00 – Ania Nowak: performance „To the Aching Parts! (Manifesto)” – parter, hol główny
godz. 19.30 – Kate Groobey: performance „Power” z serii „Assholes of Ambition” – II piętro, sala edukacyjna
godz. 19.50 – Kate Groobey: performance „Never Had an Enemy Before” z serii „Assholes of Ambition” – II piętro, sala edukacyjna
godz. 20.00 – Grzegorz Klaman: performance „Archeologia odwrotna #2 2004–2021” – I piętro, Galeria D
godz. 20.30 – Ruben Montini: performance „Altarpieces (Poland)” – II piętro, sala edukacyjna
godz. 21.00 – Florian Tuercke: koncert „Project Longboardharp” – parter, audytorium
godz. 22.00 – koncert Trupay Trupa – parter, audytorium

23 października 2021 r., sobota

NOMUS / Nowe Muzeum Sztuki
godz. 9.00 – „Śniadanie sąsiedzkie” – prowadzenie: Honorata Martin, Gosia Bujak – parter, hol główny
godz. 12.00-22.00 – Ruben Montini: performance „Altarpieces (Poland)” – II piętro, sala edukacyjna
godz. 13.00 – debata „Po co nam dziś muzea sztuki współczesnej?” – uczestnicy i uczestniczki debaty: Bogna Burska, Anda Rottenberg, Piotr Stasiowski, Jarosław Suchan, Bogna Świątkowska (moderatorka) – parter, audytorium
godz. 14.00 – oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu” (tłumaczone na PJM) – prowadzenie: Małgorzata Paszylka-Glaza
Obowiązują zapisy
godz. 15.00-18.00 – warsztat performatywny „Runner 2.0” – prowadzenie: Piotr Wyrzykowski – parter, czytelnia (w pomieszczeniu jednocześnie może przebywać 10 osób)
Osoby biorące udział w warsztacie wyrażają zgodę na rejestrację swojego wizerunku oraz późniejsze jego wykorzystanie przez Piotra Wyrzykowskiego w jego działaniach artystycznych.
godz. 16.00 – oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu”. Ścieżka: „Performance – artyści, artystki i publiczność w działaniu” – prowadzenie: Karolina Pluta
Obowiązują zapisy
godz. 18.00 – oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu”. Ścieżka: „Nowe Życie – projektowanie nowoczesnej wspólnoty” – prowadzenie: Maria Stelmaszczyk
Obowiązują zapisy
godz. 20.00 – nocne oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu” – prowadzenie: Mariola Balińska
Obowiązują zapisy

Zielona Brama
godz. 17.00 – wernisaż wystawy „Niech poprzedza Cię płomień” – poziom III
godz. 18.00 – Khabat Abas i Hardi Kurda: performance „Illegal Performance” – poziom III
godz. 19.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niech poprzedza Cię płomień” – prowadzenie: Aneta Szyłak

24 października 2021 r., niedziela

NOMUS / Nowe Muzeum Sztuki
godz. 10.00-18.00 – Ruben Montini: performance „Altarpieces (Poland)” – II piętro, sala edukacyjna
godz. 10.00-17.00 – Panny z Wilka: set DJ-ski – parter, hol główny
godz. 10.00 – „Miejsce jasne”. Warsztaty tworzenia neonowych napisów (dla dzieci od 6. roku życia z opiekunami) – prowadzenie: Eugenia Tynna – parter, czytelnia
Obowiązują zapisy
godz. 11.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kolekcja w działaniu” – prowadzenie: Aneta Szyłak
Obowiązują zapisy
godz. 12.00 – „Miejsce ucieleśnione”. Warsztaty oswajania miejsca poprzez ruch i ciało – prowadzenie: Wioletta Fiuk, Patryk Gacki – przestrzeń wystawy
Obowiązują zapisy
godz. 14.00 – oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu”. Ścieżka: „Performance – artyści, artystki i publiczność w działaniu” – Prowadzenie: Karolina Pluta
Obowiązują zapisy
godz. 15.00 – oprowadzanie po wystawie „Kolekcja w działaniu”. Ścieżka: „Nowe Życie – projektowanie nowoczesnej wspólnoty” – prowadzenie: Maria Stelmaszczyk
Obowiązują zapisy
godz. 16.15-18.00 – „Nomos w NOMUS-ie – siła idei wspólnoty”. Warsztaty używania kolekcji sztuki (dla osób dorosłych) – prowadzenie: Maria Stelmaszczyk
Obowiązują zapisy

Zielona Brama
godz. 11.00 – oprowadzanie po wystawie „Niech poprzedza Cię płomień” – prowadzenie: Małgorzata Ruszkowska
Obowiązują zapisy
godz. 13.00-14.30 – Hiwa K i Anna Steller: performance „Embodied Research” z udziałem publiczności – poziom II
Obowiązują zapisy
godz. 16.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niech poprzedza Cię płomień” – prowadzenie: Aneta Szyłak
Obowiązują zapisy