Rok szkolny dla uczniów zakończy się 21 czerwca 2024 r. Ferie zimowe na Pomorzu będą od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. Egzaminy maturalne będą od 7 do 24 maja, a ósmoklasistów od 14 do 16 maja 2024 r.

Czego marszałek życzy pomorskim uczniom?

– Rok szkolny to czas pełen wyzwań i nauki. To czas, kiedy możecie zdobywać nową wiedzę, rozwijać swoje pasje, zawierać nowe przyjaźnie i zbierać pierwsze życiowe doświadczenia. Niech nowy rok szkolny będzie dla Was okazją do odkrywania świata, kształtowania osobowości i budowania przyszłości – napisał na Facebooku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Życzę Wam, abyście cieszyli się każdą chwilą tego roku szkolnego, kształcili się z pasją i zachowali w sercach piękne wspomnienia z tego czasu. Niech Wasza droga edukacji będzie owocna, ale i pełna wspaniałych przygód. Razem tworzymy przyszłość Pomorza, a Wy jesteście naszą nadzieją. Powodzenia w nowym roku szkolnym! – dodał marszałek Struk.

Co czeka uczniów?

Poza zmianą daty rozpoczęcia roku szkolnego z 1 na 4 września, uczniów i nauczycieli czeka też wiele innych zmian. Wprowadzone zostały zmiany w podstawie programowej języka polskiego i techniki. Będą nowe przedmioty. W szkołach ponadpodstawowych podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione przez biznes i zarządzanie. Ten przedmiot ma być ukierunkowany bardziej na finanse osobiste niż na makroekonomie i ma być dużo ćwiczeń praktycznych. Drugim językiem obcym w klasach siódmych i ósmych oraz liceach i technikach będzie mogła być łacina. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie branżowych szkół I stopnia będą mieli obowiązkowe testy sprawnościowe z WF-u m.in. z biegów, skoków, a także testy wytrzymałościowe.
Co ważne, uczniowie czwartych klas podstawówek pod koniec września mają dostać laptopy. Papierowe legitymacje dla uczniów będą obowiązywać tylko do 12 lipca 2024 r., ale już teraz będzie można korzystać z e-Legitymacji. Zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego tzn. lex Czarnek wprowadzono zakaz m.in. stowarzyszeniom i organizacjom promowania zagadnień związanych z seksualizują dzieci na terenie szkół. Przedłużenie okresu nauki o dwa lata w szkołach ponadpodstawowych będzie możliwe, gdy uczniom nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym, a o rok, gdy uczniom przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym.

A co dla nauczycieli?

Dostaną bon o wartości 2500 zł na zakup laptopów. Od 2024 r. pierwsi nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 r., będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Poza takimi zmianami Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększyło liczbę godzin ponadwymiarowych w porównaniu z zapisanymi w ustawie nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadpodstawowych za ich zgodą. Ponadto, ma być większy nadzór kuratoriów nad szkołami niepublicznymi. Termin likwidacji przez te placówki uchybień ma być nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania poleceń.

Braki kadrowe

Tylko w Trójmieście brakuje prawie 800 pedagogów. Najwięcej, bo 726 wakatów jest w Gdańsku. Dla porównania w Gdyni 55, a Sopocie – 9. Chodzi o nauczycieli języków polskiego i angielskiego, matematyki, WF-u, a także pedagogów, psychologów, wychowania przedszkolnego czy edukacji wczesnoszkolnej. W nowym roku w szkołach ponadpodstawowych tzn. liceach, technikach i branżówkach będzie więcej uczniów, co spowoduje problemy organizacyjne dla dyrekcji. Aby uniknąć systemu zmianowego, w niektórych szkołach konieczne były remonty i na przykład zamiany większych sal na kilka mniejszych czy utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych m.in. ze świetlic czy magazynów.