Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/najswietszego-serca-pana-jezusa-gdynia-2.jpg Nie tylko zadbane, ale również dostępne. Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu

Nie tylko zadbane, ale również dostępne. Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu

Wnętrze kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, laureata ubiegłorocznej edycji konkursu Zabytek Zadbany w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu. Fot. diecezja.gda.pl
16.01.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
16.01.2024

Ogólnopolski konkurs Zabytek Zadbany ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie osób i instytucji, które aktywnie i skutecznie opiekują się zabytkami. Zgodnie z nowym regulaminem jury będzie również oceniać dostępność zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zgłoszenia można nadsyłać do 14 lutego 2024 r.

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami, w tym wzorowego prowadzenia prac budowlanych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego ich utrzymania oraz użytkowania.

Jakie są kategorie konkursowe?

Zgłoszenia do konkursu Zabytek Zadbany można składać w następujących kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • Adaptacja obiektów zabytkowych,
  • Architektura i budownictwo drewniane,
  • Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),

oraz w kategorii specjalnej: Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Od 2024 r. obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii Zabytek dostępny, w ramach której oceniane przez jury konkursu będą również prace polegające na przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia mogą też dokonać Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Termin na zgłoszenie obiektu do konkursu upływa 14 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Komplet wymaganych dokumentów należy wysłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.