Edukacja i sport
Nie dla upartyjnienia polskiej szkoły. Pomorscy samorządowcy przeciwko „Lex Czarnek”

Nie dla upartyjnienia polskiej szkoły. Pomorscy samorządowcy przeciwko „Lex Czarnek”

Fot. mat. UMWP
03.01.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
03.01.2022

Planowana reforma edukacji, tzw. „Lex Czarnek”, zdaniem samorządowców jest niezgodna z Konstytucją. Zmiany godzą i w uczniów, i w nauczycieli. Po ministerialnych zmianach szkoła będzie zideologizowana, a samorząd lokalny utraci możliwość kształtowania edukacji i stanie się jedynie administratorem budynku

Konferencja pomorskich samorządowców poświęcona zmianom w edukacji odbyła się 3 stycznia 2022 r. przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Wzięli w niej udział m.in. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialni za edukację, prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz starości i wójtowie z Pomorza.

 „Lex Czarnek” to powrót do PRL

Przeciwko planowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianom w prawie oświatowym protestują samorządowcy w całej Polsce. Apel w tej sprawie popłynął również z Pomorza.

–  To, co planuje minister Czarnek, to nic innego jak powrót do najczarniejszych czasów PRL i sanacyjnego autorytaryzmu. To niszczenie szkoły – mówił Leszek Sarnowski, starosta sztumski.

Zgodnie z planowanymi zmianami, kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, takie jak na przykład tworzenie lokalnej sieci szkół czy powoływanie dyrektorów placówek oświatowych, zostaną bowiem ograniczone. W czasie konferencji wypowiedzieli się również uczniowie.

– Mamy marzenia wolnej szkoły i demokratycznej Polski. Nie osiągniemy tego żyjąc w strachu. Chcemy wiedzy prawdziwej, a nie ideologii – mówiła Zofia Wojtkiewicz, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. „Lex Czarnek” to również próba ograniczenia możliwości organizowania zajęć dodatkowych w szkołach.

– Zmiany zablokują dyrektorom i nauczycielom możliwość korzystania ze wsparcia organizacji społecznych. Decyzję, jakie zajęcia i kto je będzie organizować, będzie podejmował kurator oświaty – podkreślała Małgorzata Czarzyńska-Jachym, wiceprezydent Sopotu.

Warto także zaznaczyć, że z uwagi na niską subwencję oświatową, te możliwości już teraz są ograniczone.

Apel Rady Oświatowej

O zatrzymanie zmian w edukacji zaapelowała w grudniu 2021 r. Pomorska Rada Oświatowa.

– Projektowane zmiany wzmacniają znacząco rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. kuratora oświaty, będącego hierarchicznie usytuowanym organem rządowej administracji zespolonej w województwie, w istotny sposób ograniczają kompetencje i samodzielność samorządów w realizacji zadań własnych w obszarze edukacji publicznej – mówił Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz wiceprzewodniczący PRO.

Pomorska Rada Oświatowa zwracała uwagę, że zawarte w rządowym projekcie regulacje podporządkują decyzje samorządu w kluczowych kwestiach zarządzania edukacją publiczną nadzorowi kuratora oświaty, naruszając tym samym art. 171 Konstytucji RP.

Pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym, znanego jako tzw. „Lex Czarnek”, odbędzie się we wtorek, 4 stycznia 2022 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.