Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/03/shutterstock_1685669674.jpg Nauczyciele do piór! Trwa nabór prac w Pomorskim Konkursie Literackim

Nauczyciele do piór! Trwa nabór prac w Pomorskim Konkursie Literackim

Fot. Shutterstock.com
15.03.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
15.03.2023

To już VIII edycja Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli. Niezmiennie warunkiem wzięcia w nim udziału jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozatorskiej. Prace można nadsyłać do 30 września 2023 r.

Konkurs organizowany jest przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin. Jego celem jest wspieranie i promowanie literackich talentów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych województwa pomorskiego, a także integracja środowiska oświatowego Pomorza.

Jakie są zasady konkursu?

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele (czynni i emerytowani), wychowawcy, pedagodzy oraz pracownicy kulturalno-oświatowi, którzy nie publikowali dotąd samodzielnej książki poetyckiej czy prozatorskiej. Tematyka prac jest dowolna. Oceniać je będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą m.in. zaproszeni uznani w województwie pomorskim literaci oraz przedstawiciele organizatorów konkursu.

Wydrukowane prace należy nadesłać do 30 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
z dopiskiem VIII Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli.

bądź złożyć w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Biblioteki.

Zarówno w kategorii poezji, jaki i prozy na zwycięzców czekać będą nagrody główne w wysokości 1300 zł oraz wyróżnienia w wysokości 700 zł. Uhonorowanie laureatów nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursu, które zostanie zorganizowane do końca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej: https://pbp.slupsk.pl/…/viii-pomorski-konkurs…/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.