Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia kobiecą pięść.

 

Prezydent Andrzej Duda 19 maja podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, co pozwala na natychmiastową izolację osoby sprawującej przemoc w rodzinie od osób doświadczających tej przemocy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Od tej pory Policjant, podczas interwencji lub w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Również pokrzywdzony może złożyć wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub wniosek o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia.