Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/11/IMG_8749.jpg Najlepszy pedagog pracuje w Gdańsku. Zdzisława Głowienka Nauczycielem Pomorza 2021

Najlepszy pedagog pracuje w Gdańsku. Zdzisława Głowienka Nauczycielem Pomorza 2021

Nauczyciel Roku 2021 Zdzisława Głowienka i marszałek Mieczysław Struk. Fot. Aleksander Olszak

Podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 16 listopada 2021 r. uhonorowanych zostało pięciu nauczycieli. Tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2021, statuetkę i nagrodę pieniężną otrzymała Zdzisława Głowienka. Pozostali czterej laureaci wraz z wyróżnieniem odebrali również nagrody pieniężne.

Już po raz 6. spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wyłoniła 10 nauczycieli wyróżniających się nieprzeciętnym zaangażowaniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosujących innowacyjne metody pracy, stwarzających przestrzeń rozwoju każdemu uczniowi i wychowankowi, a także będących liderami życia społecznego w środowisku lokalnym.

Gala

Najlepszym nauczycielem została Zdzisława Głowienka. Wyróżnienia przyznano też 4 pedagogom. Z rąk marszałka odebrali je: Mariola Romel-Kosiedowska, Sylwia Ropińska, Monika Agnieszka Skwarek i Kamila Żwirek.

 – Dzisiejsza uroczystość to okazja, by dać wyraz szczególnej roli, jaką pełnią nauczyciele. To jedyny taki zawód, którego powołaniem jest kształtowanie osobowości młodego człowieka – mówił marszałek Mieczysław Struk podczas wręczania wyróżnień wybitnym pomorskim nauczycielom. – Realizacja tego powołania wymaga od nauczyciela umiejętności rozumienia ucznia i zbudowania z nim relacji opartej na zaufaniu i autorytecie. To zawód szczególnej odpowiedzialności społecznej, bo poprzez przekazywanie wartości – wpływający na całe społeczeństwo – dodał marszałek.

Podczas gali wręczone zostało także wyróżnienie specjalne dla nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nagrodę Pracodawców otrzymała Joanna Sznajder-Stworzyjanek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Wręczyli ją Jarosław Filipczak – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Monika Kurska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uroczystość muzycznie uatrakcyjnili zespół Balbiny z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz męski duet (I LO w Malborku) w repertuarze Kabaretu Starszych Panów.

Nauczyciel Pomorza 2021

Główna laureatka Zdzisława Głowienka jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku. Ma za sobą 37-letni staż pracy. Laureatka w swojej pracy pedagogicznej stawia na kreatywność, która jest kluczem do świata przyszłości. Jest aktywną wolontariuszką Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, więc i swoim wychowankom chciałaby przypiąć skrzydła, by je rozwinęli i odważnie wzlecieli w przyszłość. Na jej lekcjach nie ma czasu na nudę. Wiedzę i umiejętności uczniowie nabywają niepostrzeżenie, aktywnie uczestnicząc w zajęciach i realizując liczne innowacyjne pomysły programowe nauczycielki – czy to obserwując przyrodę (ptaki), czy nabywając umiejętności ekonomicznych (w banku). Wszystko zgodnie ze słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Laureatka wierzy w skuteczność działań praktycznych uczniów jako metodę nabywania umiejętności i wyzwalania kreatywności. Swoich młodych wychowanków kształtuje zgodnie ze swoim programem „Umysły przyszłości”.

Laureaci

Mariola Romel-Kosiedrowska – nauczycielka fizyki z 34-letnim stażem ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. Realizuje autorski program „Fizyka łatwiejsza niż myślisz”, którego nazwa idealnie podsumowuje działalność pedagogiczną. Różnorodne metody i formy edukacyjne powodują, że na jej zajęciach fizyka jest nie tylko łatwiejsza, ale i silniej związana z codziennym życiem, choćby z problemami zmian klimatycznych. Ekologia to ważny punkt w działaniach nauczycielki. Jako umysł ścisły, nie tylko się martwi zmianami klimatu, ale i potrafi zaradzić – jej uczniowie od lat z sukcesami konstruują turbiny wodne i wiatrowe, budują modele kolejek grawitacyjnych i systemów nawadniania kropelkowego. A wszystko zgodnie z regułą: od globalności do lokalności, bo dbając o klimat Ziemi, pedagożka dostrzega i docenia też walory najbliższej okolicy i jej potencjał, np. tworząc projekt „Kulturowy pejzaż Prabut” czy „Obrzynowo wczoraj i dziś”. Klimat – w sensie metaforycznym – tworzą też wspólnie mieszkańcy, dzieląc się swoimi pasjami i talentami oraz wspomagając w projektach.

Sylwia Ropińska ze Szkoły Podstawowej w Silnie w powiecie chojnickim, nauczycielka języka polskiego, od 31 lat stosująca metodę oswajania z lekturą. Polonistka jest przekonana o wieloaspektowym wpływie czytelnictwa na osiągnięcia szkolne i życiowe dzieci. Ale – co najważniejsze – potrafi przekonać uczniów, że książka to przyjaciel. Pokolenie cyfrowych tubylców zjednuje nowoczesnymi metodami, wykorzystując na lekcjach interaktywny monitor i różnorodne aplikacje. Jednakże czasami proste, dawne metody zadziwiają skutecznością – widoczną poprawę sprawności czytania przyniósł wprowadzony przez wyróżnioną nauczycielkę zwyczaj rozpoczynania lekcji od głośnego czytania. Z sukcesami sięga także po tradycyjne formy aktywizacji literackiej – teatr, konkursy czytelnicze czy recytatorskie. Niewątpliwie również lektury mają wpływ na wrażliwość społeczną podopiecznych, aktywnych w wielu akcjach humanitarnych.

Monika Agnieszka Skwarek od 10 lat uczy matematyki inaczej w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Jest autorką programu „Halo, czy to naprawdę Ty, matematyko?”, który trafnie oddaje jej niebanalne podejście do przedmiotu. Stara się, by matematyczne lekcje nie kojarzyły się z nudnym trudem i znojem. Szczególnie, że w pracy pedagogicznej nie koncentruje się na uczniach uzdolnionych matematycznie, lecz troszczy się także o mających problemy z królową nauk, włączając w to nawet uczniów z dyskalkulią. Lekcje matematyki nie muszą być trudne i nudne dzięki grom, testom, quizom i zagadkom logicznym. Przy okazji pokazuje, jak bogate są możliwości cyfrowych aplikacji. A uzdolnionych zabiera w matematyczną podróż, tworząc z nich drużynę Odysei Umysłu. By matematyczna abstrakcja liczb nie oderwała zbyt mocno wychowanków od realnego świata i jego problemów, zachęca ich do aktywności społecznej i wolontariatu.

Kamila Żwirek – od 17 lat nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubieszewie. Działa zgodnie z zasadą, że kolorowe nuty ubarwiają świat uczniów, lokalnej społeczności i świata. Z entuzjazmem i kreatywnością wykorzystuje możliwości nowoczesnych technologii, by uczniowie bez problemu odnajdowali się w świecie przyszłości, nie zapominając równocześnie o rozwijaniu wrażliwości artystycznej i zdolności muzycznych. Flażoletowy zespół muzyczny pod jej kierownictwem koncertuje od lat, uczestniczy w wielu konkursach i przeglądach. Nauczycielka na zajęciach aktywnie i pomysłowo używa nowoczesnych technologii, oswajając uczniów z cyfrowym światem ich przyszłości. Wprowadzony przez nią model nauczania bez stopni uczy dzieci samooceny, samodzielności i odpowiedzialności, pobudza kreatywność i ciekawość świata, uwalniając od niezdrowej rywalizacji. Wszystkie rozwijane od lat pomysły i aktywności pokazały swój potencjał podczas przymusowej nauki zdalnej, gdy z powodzeniem nawiązywała kontakty i współpracę z innymi szkołami, także z zagranicy. W tym trudnym dla wszystkich czasie muzyka faktycznie połączyła ludzi i kraje, przynosząc wytchnienie i poczucie wspólnoty, zarówno wykonawcom, jak i słuchającym.

Pozostali nominowani

Anna Adryjanek – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektorka w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych im. adm. Józefa Unruga w Gdańsku;
Anna Borowicz – nauczycielka biologii i chemii ze Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;
Agata Borowiec – oligofrenopedagożka i dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku w powiecie nowodworskim;
Marcin Stanisław Kisielewski – nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku;
Elżbieta Maria Zardzewiały – nauczycielka plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.