Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora” dla laureatów ze Słupska i Redzikowa

Nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora” dla laureatów ze Słupska i Redzikowa

 

W kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior” nagrodę odebrała Pani Jadwiga Bekier.
Pani Jadwiga jest wieloletnią, aktywną uczestniczką Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest członkiem Kapituły Miejsc Przyjaznych Słupskim Seniorom oraz współpracuje ze  słupską Radą Pożytku Publicznego. Od 14 lat jest koordynatorem imprez turystycznych dla seniorów. Zorganizowała 40 rajdów pieszych, w różnych porach roku, w tym rajdy nocne. Jest propagatorką różnych form aktywnego wypoczynku i instruktorem Nordic Walking.

W kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów” nagrodą uhonorowano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie, w której swoją siedzibę ma Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzikowie. Nagrodę w tej kategorii odebrała Pani Sylwia Sexton Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. Nagrodą w tej kategorii uhonorowano również Gminę Słupsk, w imieniu której nagrodę odebrała Pani Ewa Jasiewicz Skarbnik Gminy Słupsk.

Dla laureatów przygotowano okolicznościowe upominki: Dla laureatki w kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior” była to statuetka, grafika, dyplom oraz kosz z produktami regionalnymi. W kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów”, Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku uhonorowany został okolicznościowym wizerunkiem herbu Województwa Pomorskiego oraz dyplomem. Specjalny dyplom otrzymała również Gmina Słupsk.

W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego nagrody laureatom wręczyli: Pan Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Pani Katarzyna Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Specjalne podziękowania na ręce laureatów w imieniu Prezydenta Słupska złożyła Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Wiceprezydent Miasta.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!