Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Projekt adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Rekrutacja ma charakter ciągły – aż do zakończenia projektu w 2021 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzonej rekrutacji oraz warunkach udziału projekcie znajdują się w Zasadach uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z ww. Zasadami, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny.

Formularze dla uczniów i nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu otworzą się po kliknięciu w poniższe linki:

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące od 30 sierpnia 2019 r,
  2. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące do 29 sierpnia 2019 r,
  3. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące do 31 sierpnia 2017r.,
  4. Wykaz uczniów przystępujących do projektu,
  5. Wykaz nauczycieli przystępujących do projektu,
  6. Zestawienie zawodów w branżach kluczowych.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.