Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Na żywo

Na żywo

Na żywo

14.54 – Zakończyła się sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

14.49 – Radni Województwa Pomorskiego podjęli uchwały ws. wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji sejmiku:

  • Komisja Budżetu i Finansów – przewodniczący Leszek Bonna, wiceprzewodniczący Karol Guzikiewicz,
  • Komsja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej – przewodnicząca Anna Gwiazda, wiceprzewodnicząca Sylwia Laskowska-Bobula,
  • Komisja Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej – przewodnicząca Danuta Wawrowska, wiceprzewodnicząca Aleksandra Jankowska,
  • Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich – przewodnicząca Karolina Szczygieł,
  • Komisja Ochrona Środowiska – przewodniczący Andrzej Struk, wiceprzewodniczący Zenon Odya,
  • Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu – przewodnicząca Danuta Rek, wiceprzewodniczący Kazimierz Klawiter,
  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny – przewodniczący Andrzej Bartnicki, wiceprzewodniczący Arwid Żebrowski,
  • Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego – przewodniczący Piotr Karczewski, wiceprzewodnicząca Magdalena Sroka,
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Jerzy Kozdroń.

14.36 – Trwają wybory przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego.