Edukacja i sport
Na nowe miejsca w przedszkolach i naukę żeglowania. Unijne wsparcie otrzymają kolejne gminy

Na nowe miejsca w przedszkolach i naukę żeglowania. Unijne wsparcie otrzymają kolejne gminy

Fot. Aleksander Olszak
10.11.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
10.11.2021

Kolejne trzy samorządy z województwa pomorskiego otrzymały dofinansowanie na projekty związane z edukacja morską. Z kolei na rozwój edukacji przedszkolnej unijne dofinansowanie otrzymają gminy oraz dwie fundacje.

10 listopada 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami samorządów oraz fundacji umowy na dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Edukacja morska i żeglarska

Gospodarka morska jest jednym z filarów Pomorza. Kształcenie przyszłych specjalistów tej dziedzinie trzeba zaczynać wcześnie. Temu właśnie służą projekty związane z edukacją morską uczniów szkół podstawowych. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 21 projektów dotyczących rozwoju kompetencji uczniów poprzez właśnie edukację morską. Łączna wartość wybranych projektów to prawie 13 mln złotych. Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 11  mln zł. Środki te pomogą rozwinąć wiedzę i umiejętności ponad 7,5 tys. uczniom.

Malbork, Sopot i Sierakowice

Umowy dotyczą dofinansowania projektów realizowanych w trzech gminach. Są to: miasto Sopot, miasto Malbork oraz gmina Sierakowice. I tak w Sopocie udział w projekcie weźmie 120 uczniów oraz 20 nauczycieli. Przewidziane dla nich są warsztaty i praktyczne zajęcia pozalekcyjne. Drugi projekt realizowany w gminie Sierakowice i Sulęczyno obejmie 60 uczniów. Oprócz zajęć edukacyjnych przewidziana jest również organizacja pikniku żeglarskiego nad jeziorem w Gowidlinie. W Malborku udział weźmie 310 uczniów. Tam także zapewniona zostanie szeroka oferta edukacyjna, a kursy przygotują uczestników do egzaminów na patenty jachtowe. Przewidziane są także wyjazdy do muzeów i instytucji związanych z morzem. Łączna wartość podpisanych umów to ponad 760 tys. zł. a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 720 tys. zł.

Edukacja przedszkolna

Rozwój edukacji przedszkolnej to jeden z najważniejszych projektów, jakie wspiera samorząd województwa pomorskiego. Dzięki temu powstają nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozwijana jest oferta edukacyjna, a wychowawcy w przedszkolach, uczestnicząc w kursach i szkoleniach mają możliwość rozwoju zawodowego. Latem 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów rozwoju edukacji przedszkolnej, które otrzymają dofinansowanie. Łącznie to 42 projekty, dzięki którym powstanie łącznie ponad 1,6 tys. nowych miejsc w przedszkolach.

Cztery umowy

Podpisane 10 listopada 2021 r. umowy dotyczą czterech projektów. Łączna ich wartość wynosi ponad 5,6 mln zł. Unijne dofinansowanie to ok. 4.7 mln zł. W Cedrach Wielkich planowane są zajęcia dodatkowe, logopedyczne oraz psychologiczne. W Trutnowach, na potrzeby nowej grupy przedszkolnej zaadaptowany zmodernizowany zostanie budynek oraz plac zabaw. Z kolei w gminie Przodkowo utworzonych zostanie 5 nowych miejsc w przedszkolach, a dla 120 najmłodszych przewidziane są zajęcia m.in. z robotyki i języka angielskiego. Fundacja „Ja Też” dzięki przyznanemu dofinansowaniu utworzy w Gdańsku przedszkole dla 40 dzieci. Co ważne, będzie to placówka integracyjna. W Kosakowie utworzonych zostanie 20 nowych miejsc przedszkolnych a w licznych zajęciach weźmie udział 84 maluchów. We wszystkich projektach przewidziane jest także wsparcie dla nauczycieli i wychowawców, którzy będą mogli uczyć się na kursach i studiach podyplomowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.