Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Muzycy, malarze, aktorzy, reżyser, pisarz i scenarzyści. Znamy nominowanych do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Muzycy, malarze, aktorzy, reżyser, pisarz i scenarzyści. Znamy nominowanych do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Pomorska Nagroda Artystyczna, statuetki Gryfa Pomorskiego

Najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze wyróżnia Pomorska Nagroda Artystyczna. Przyznawana jest zarówno za działalność artystyczną, jak i mecenat.

 

 

Kolak, Bajon, Orzechowski czy Zdybel? Lista nominowanych do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

 

 

Najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze wyróżnia Pomorska Nagroda Artystyczna. Przyznawana jest zarówno za działalność artystyczną, jak i mecenat.

 

Sztukę w tym roku zdominowali mężczyźni – wśród nominowanych są tylko dwie kobiety, trzecia jest w składzie zespołu muzycznego NeoQuartet. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

 

Za co przyznawane są nagrody?

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta do 35. roku życia, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę środkami niepochodzącymi ze źródeł publicznych. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. Wielką Pomorska Nagrodę Artystyczną przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury. Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Maksymalnie można podać pięć kandydatur: trzy do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, jedną do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jedną do honorowej Nagrody za mecenat kultury.

 

Kapituły Mała i Duża

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Małej Kapituły i laureaci nagrody z lat poprzednich.

 

 

Kto zostanie honorowym mecenasem kultury?

Duża Kapituła przyzna również honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury. W tym roku nominowani są:

Kegar sp. z o.o. w Kępicach za wspieranie działań Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, m.in. jubileuszu 55-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 10-lecia Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, a także za współfinansowanie 52. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy za wieloletni mecenat promocji najcenniejszego dzieła gdańskiego Muzeum Narodowego – „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga, za zakup 349 grafik z kolekcji dra Andrzeja Nieuważnego dla Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. za długofalowe i aktywne wspieranie instytucji, w tym Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, BART-u, a także wydarzeń: Gdańskiego Festiwalu Tańca, Lata Teatralnego w Sopocie, konkursu wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej, Jazz Jantar oraz Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.