Kultura
ZAZIN_2_fot.Yulia Krivich.jpeg

Migracja i asymilacja pracowników kultury. Rozmowa z ZA*Grupą na Facebooku

ZA*ZIN. Fot. Yulia Krivich
06.05.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
06.05.2021

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do dyskusji dotyczącej migracji i życia zagranicznych artystów w Polsce. Chodzi m.in. o dopasowanie i dominację zmieniających się i hybrydowych tożsamościach. Spotkanie spowodowane jest wydaniem ZA*ZINu. Wydarzenie on-line na Facebooku IKM, 6 maja o godz. 18.00.

Rozmawiają: ZA*Grupa – Yuriy Biley, Yulia Krivich, Vera Zalutskaya, w spotkanie poprowadzi Marta Siciarek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Link do wydarzenia na Facebooku.

Czym jest ZA*ZIN?

ZA*ZIN to publikacja poświęcona zagranicznym artystom mieszkającym w Polsce. Jest to pierwszy projekt organizowany przez ZA*Grupę. Chodzi w nim o  prezentację zagranicznych artystów 
pochodzących z różnych krajów. Tematem publikacji jest wspólne doświadczenie migracji i asymilacji w Polsce. Zin jest formą rozeznania się, uważnego „zbadania terenu”, bez wprowadzania mocnych i jednoznacznych założeń i określeń. Jest on wynikiem zorganizowanego przez ZA*Grupę open callu, podczas którego wpłynęło do nich około 70 zgłoszeń. Na podstawie danych, zebranych ze wszystkich aplikacji, została wstępnie zmapowana grupa zagranicznych artystów. Informacje na ich temat są przedstawione w formie wykresów. Publikacja zawiera także 10 wybranych prac artystycznych. W wywiadzie, który przeprowadziła z ZA*Grupą Joanna Warsza omówione zostały własne doświadczenia autorów związane z życiem i pracą zawodową w Polsce. Wydawcą ZA*ZINu jest IKM.

ZA*ZIN dostępny jest do pobrania na stronie Instytutu Kultury Miejskiej.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

Podczas wirtualnego spotkania zostaną poruszone m.in. kwestie: widzialności i niewidzialności zagranicznych artystów w polskim polu sztuki, postrzegania własnej tożsamości i przynależności do kontekstu krajów pochodzenia/zamieszkania, a także doświadczenia migracji i pracy w polskiej kulturze.

– Imigracja do Polski przybiera osiedleńczy charakter. Społeczności imigranckie stają się coraz bardziej zróżnicowane i jednocześnie poszukujące przestrzeni do wyrażenia swoich obserwacji na temat życia w Polsce – mówi Marta Siciarek. – Artyści i artystki – imigranci – tworzą w Polsce sztukę, często krytyczną wobec ich zmarginalizowanego usytuowania w polskim społeczeństwie: niemożności udziału w wyborach czy stygmatyzującego języka. Podejmują pytania o kwestie (auto)reprezentacji artystów/artystek i kuratorów/kuratorek imigranckich w szeroko rozumianym sektorze kultury i sztuki czy roli instytucji kultury w procesach integracji: czy instytucje jedynie „pokazują różnorodność” czy stopniowo same stają się różnorodne? Czy artyści w Polsce muszą się zasymilować by być częścią „rynku sztuki”, czy też jesteśmy w stanie budować społeczeństwo integracji – i w jaki sposób? – wyjaśnia Marta Siciarek.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.