Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/04/IMG_9770.jpg Mieszkańcy powiatu sztumskiego nie pozostaną bez opieki medycznej. Podpisano list intencyjny w tej sprawie

Mieszkańcy powiatu sztumskiego nie pozostaną bez opieki medycznej. Podpisano list intencyjny w tej sprawie

Fot. Aleksander Olszak
15.04.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
15.04.2022

List intencyjny dotyczący zapewnienia dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu sztumskiego i okolic został podpisany 15 kwietnia 2022 r. między samorządem województwa pomorskiego i powiatem sztumskim. Dzięki niemu zapewniona będzie ciągłość opieki zdrowotnej przy zachowaniu odpowiedniej jakości.

Opieka medyczna będzie nadal realizowana w budynkach oraz przy użyciu sprzętu i wyposażenia należących do powiatu sztumskiego, ale przez personel Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. List intencyjny ze strony samorządu podpisali marszałek Mieczysław Struk i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Co się zmieni?

Powiat sztumski przekaże Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach nieruchomości położone w Sztumie przy ul. Reja 12, sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców. Natomiast szpital w Prabutach zapewni opiekę medyczną.

Fot. Aleksander Olszak

Dzięki temu pacjenci nadal będą mieli zapewnioną pomoc w zakresie m.in.: kardiologii, laryngologii, neurologii, interny, chirurgii ginekologii i położnictwa oraz pediatrii. Dodatkowo, dzięki usługom oferowanym przez szpital w Prabutach, będzie możliwa opieka w zakresie gruźlicy i chorób płuc. Ponadto, będą prowadzone rozmowy z pomorskim oddziałem NFZ w celu finansowania usług medycznych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.