Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Miasto Sopot

Miasto Sopot

Miasto Sopot

Tytuł projektu: „ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek Sopot”
Wartość projektu: 9 640 031,93 PLN
Dofinansowanie:  3 821 308,66 PLN

Jako  jeden z Beneficjentów przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, realizuje na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.