Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/IMG_2778.jpg Matura 2024. Kilka nowości i nie tylko…

Matura 2024. Kilka nowości i nie tylko…

Fot. materiał prasowy III LO w Gdyni
07.05.2024
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.05.2024

Na Pomorzu do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 16 tys. absolwentów szkół średnich. Na maturze absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów. Część pisemna na poziomie podstawowym obejmuje: języki polski i obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, a część ustna języki polski i obcy bez określenia poziomu.

Egzaminy potrwają do 24 maja.

Matura na Pomorzu

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Gdańsku Polsce do egzaminu dojrzałości w województwie pomorskim może przystąpić 16 079 w formule 2023 oraz 24 obywateli Ukrainy. Ponadto, do egzaminu będą przystępować osoby, które w poprzednich latach nie zdały, absolwenci, którzy nie przystąpili do matury lub chcą poprawić jej wynik. Najpopularniejszym przedmiotem na Pomorzu na poziomie rozszerzonym jest język angielski.
Warto dodać, że abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą też przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego z tego języka. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni matura rozpoczęła się już 24 kwietnia. Tego dnia 52 uczniów z klasy IB zdawało język polski, kolejne egzaminy będą 25 i 26 kwietnia, 1, 2 i 6 maja. Sesja potrwa do 17 maja. Natomiast 7 maja, w gdyńskiej trójce, równolegle to egzaminów maturalnych IBO, 102 absolwentów rozpocznie egzaminy maturalne CKE, które potrwają do 24 maja.

Z okazji egzaminu specjalne życzenia do maturzystów skierował też na Facebooku marszałek województwa pomorskiego.

– Życzę Wam trafionych tematów i pytań. Mocno trzymam za Was kciuki, ale tylko po to, by dodać Wam otuchy. Jestem przekonany, że doskonale sobie poradzicie. Gratuluję też wszystkim, którzy pomogli Wam dotrzeć do tego momentu: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom Waszych szkół. Bądźcie świadomi swoich możliwości i miejcie odwagę realizować marzenia. Powodzenia! – napisał Mieczysław Struk.

Jakie zmiany czekają maturzystów?

Po raz pierwszy uczniowie techników przystąpią do egzaminów w formule 2023, w której absolwenci ogólniaków zdawali ją już w ubiegłym roku. Co to oznacza? Chodzi o różny czas trwania egzaminów, inną liczbę zadań, a przez to inną punktację oraz różnice w zakresie materiału (np. rezygnacja z zadania dotyczącego brył obrotowych na egzaminie z matematyki). Matura ustna z języka polskiego będzie też po nowemu. Od tego roku zmieni się liczba członków składu nadzorującego przebieg egzaminu. Dwie osoby będą teraz mogły pilnować 15 maturzystów. Skróci się też do 120 min czas dla przystępujących do egzaminu z łaciny. Ponadto, zmiany w zakresie sposobu oceniania i treści zadań dotkną przedmioty. Na przykład uczniowie zdający wiedzę o społeczeństwie zamiast jednego wypracowania napiszą dwie wypowiedzi m.in.: pozew, zażalenie, apelację na podstawie materiałów źródłowych. Z kolei absolwenci szkół średnich przystępujący do egzaminu z historii będą musieli napisać dłuższe o 200 wyrazów wypracowanie (500 zamiast 300). Na egzaminach z przedmiotów ścisłych ma pojawić się więcej zadań sprawdzających umiejętność korzystania z wykresów i tabel, a także uzupełniania ich treści o posiadaną wiedzę.

We wtorek polski

Pierwszym egzaminem, do którego przystąpią uczniowie 7 maja, będzie język polski. Uczniowie do sal będą wpuszczani pojedynczo, ok. 20 min przed egzaminem. Każdy przy drzwiach musi pokazać dokument tożsamości np. dowód osobisty i wylosować miejsce, przy którym napisze test. Gdy wszyscy uczniowie zajmą przypisane im stoliki, przewodniczący komisji tłumaczy zasady obowiązujące w trakcie matury. Uczniowie otrzymują arkusze testowe, które kodują. Punktualnie o godz. 9.00 maturzyści rozpoczną egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy, więc każdy uczeń musi do niego podejść i uzyskać co najmniej 30 proc., aby zdać maturę w pierwszym terminie.

Język obcy, matematyka i wybrany przedmiot

W środę, 8 maja o godz. 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, języka kaszubskiego, łemkowskiego i łaciny, a po południu z kultury antycznej. W czwartek, 9 maja rano będą zdawać maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym, zaś po południu z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W piątek, 10 maja rano zmierzą się z wiedzą o społeczeństwie, a po południu językiem niemieckim na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Od 13 do 17 maja będą odbywać się testy z języka angielskiego (poziomy rozszerzony i dwujęzyczny  –  13 maja, rano), filozofii (13 maja, po południu), biologii (14 maja, rano), języka rosyjskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny  –  14 maja, po południu),  matematyki (poziom rozszerzony  – 15 maja, rano) języka francuskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny  – 15 maja, po południu), chemii (16 maja, rano), historii muzyki (16 maja, po południu), geografii (17 maja, rano), języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński na poziomie podstawowym  – 17 maja, po południu). Natomiast od 20 do 23 maja maturzyści będą przystępować do egzaminów z języka polskiego (poziom rozszerzony – 20 maja, rano), języków mniejszości narodowych (poziom rozszerzony – 20 maja, po południu), historii (21 maja, rano), języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny – 21 maja, po południu), informatyki (22 maja, rano), historii sztuki (22 maja, po południu), fizyki (23 maja, rano), języka włoskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny, 23 maja, po południu). Ostaniem dniem egzaminów będzie piątek, 24 maja. Wtedy absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych będą zdawać w językach obcych matematykę, geografię, chemię, fizykę, biologię i historię. Warto dodać, że matury ustne odbędą się od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja.
Dodatkowa sesja dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca. W tym czasie będą zdawane egzaminy pisemne. Sesję egzaminów ustnych wyznaczono w drugim terminie na 10-12 czerwca. Wyniki będą opublikowane 9 lipca. Egzaminy poprawkowe odbędą się 20-21 sierpnia 2024 r., a ich wyniki maturzyści poznają 10 września.

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.