Kultura
Marzysz o wydaniu książki czy nagraniu płyty? Zgłoś się po stypendium marszałka

Marzysz o wydaniu książki czy nagraniu płyty? Zgłoś się po stypendium marszałka

Fot. Depositphotos
27.10.2020
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
27.10.2020

O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechniające kulturę i opiekę nad zabytkami na terenie województwa pomorskiego lub dotyczącą Pomorza. Mogą dostać nawet 5 tys. zł brutto. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

W ciągu dotychczasowych edycji konkursu dofinansowanie otrzymało ponad 1,4 tys. stypendystów na łączną kwotę ok. 6 milionów złotych.

Pomoc dla ludzi kultury

Zainteresowani na składanie wniosków mają ponad miesiąc czasu. – Kultura i sztuka są bardzo ważne w naszym życiu są. To właśnie dzięki książkom, filmom, internetowym transmisjom spektakli teatralnych, koncertów, wirtualnym wycieczkom po muzeach udaje się nam przetrwać najtrudniejszy czas pandemii. Zachęcamy do składnia wniosków – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W ciągu dotychczasowych edycji konkursu dofinansowanie otrzymało ponad 1,4 tys. stypendystów na łączną kwotę ok. 6 mln zł. Jedną z grup, które najsilniej ekonomicznie odczuły negatywne skutki pandemii koronawirusa, są artyści i twórcy kultury. Wielu z nich to tzw. wolni strzelcy pracujący na zlecenia albo wynagradzani za konkretne projekty. To właśnie dla nich jest konkurs stypendialny.

Dla kogo stypendia marszałka?

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2021. Zgłoszone projekty powinny obejmować działania, których realizacja nie będzie zagrożona przez obostrzenia związane z reżimem sanitarnym wynikającym z obowiązującego w Polsce stanu epidemii. – Chcielibyśmy, aby wsparcie trafiło do pomorskich twórczyń i twórców, którzy wciąż są w szczególnie trudnej sytuacji związanej z ograniczeniami nałożonymi rozporządzeniami Rady Ministrów. Stypendium dla twórców to możliwość zrealizowania swoich artystycznych zamierzeń mimo pandemii – mówi Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury UMWP.

Zakres twórczości podlegającej stypendiom jest szeroki. Dotyczy zarówno poetów i pisarzy, którzy chcą wydać tomik wierszy czy powieść, muzyków marzących o jak najszybszej realizacji krążka czy plastyków pragnących stworzyć wystawę czy projekt multimedialny. W konkursie mogą wziąć też udział osoby, których działania artystyczne nie mieszczą w żadnej z tych kategorii – są interdyscyplinarne. Spróbuj uzyskać środki finansowe na realizację swoich artystycznych działań.

To jest ważne

Stypendia dla twórców kultury przyznawane są przez Województwo Pomorskie od 2002 roku i cieszą się wielką popularnością wśród pomorskich artystów niezależnie od ich wieku, dorobku czy dziedziny, którą reprezentują. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Zgłoszenia

Przystępując do konkursu należy wypełnić wniosek opisujący projekt, który ma być zrealizowany, dołączyć życiorys artystyczny i dokumentację dotychczasowego dorobku twórczego. Formularze wniosków o stypendia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWP. Można je pobrać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58 w pokoju nr 109. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

Kto i kiedy rozpatruje wnioski?

Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego, który podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż miesiąc od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

Prace stypendystów on-line

Na naszej stronie Pomorskie.eu w dziale „Kultura”  można obejrzeć prace artystów, którzy korzystali ze wsparcia marszałka w poprzednich latach. W projekt zaangażowało się ponad 80 twórców z różnych dziedzin kultury, którzy udostępnili utwory muzyczne, literackie, fotografie i wiele innych bardzo ciekawych dzieł. Wśród artystów są muzycy – Dominik Bukowski, Wojciech Staroniewicz, Andrzej Szadejko i Paweł Zagańczyk. Nie zabrakło prac malarskich, np. Beaty Białeckiej, literackich, m.in. Wojsława Brydaka czy sztuki ludowej Ireny Brzeskiej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.