Edukacja i sport
marszałek wręcza stypendia uczniom stojącym w szeregu

Marszałek wręczy stypendia najzdolniejszym uczniom z Pomorza. Uroczysta gala on-line już w środę

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
22.12.2020
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
AUTOR
Natalia  Kłopotek-Główczewska
Natalia
Kłopotek-Główczewska
22.12.2020

Już 23 grudnia o godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół. W tym roku gala odbędzie się w formie on-line. Transmisje będzie można obejrzeć na YouTube

W tym roku przyznano aż 921 stypendiów o łącznej wartości 2 428 980 zł

Wręczenie stypendiów

Co roku gala odbywała się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, gdzie każdy z nagrodzonych uczniów mógł wejść na proscenium i odebrać decyzję o przyznaniu stypendium osobiście z rąk marszałka. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, uroczystość została przeniesiona do Internetu. Marszałek  Mieczysław Struk połączy się z przedstawicielami każdej z kategorii stypendialnej, czyli:

– Stypendystami, których grant jest finansowany z budżetu województwa pomorskiego. Nagrody te przeznaczone są dla uczniów będących finalistami i laureatami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. W tym roku jednak w przypadku większości olimpiad przedmiotowych nie było możliwości zorganizowania etapów centralnych i międzynarodowych. W związku z tym nie zostaną przyznane specjalne Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Mimo to pomorscy uczniowie brali udział w wielu dostępnych formach naukowej rywalizacji.

– Uczniami, którzy otrzymają stypendia finansowane z Unii Europejskiej w ramach projektu Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja (RPO WP 2014-2020). Są one przeznaczone dla uczniów uzdolnionych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

– Beneficjentami stypendiów finansowanych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”  (RPO WP 2014-2020), są uczniowie, którzy uzyskali najwyższe  wyniki w ramach przedmiotów zawodowych, a także za osiągniecia w konkursie „Razem do zawodu”. W tym roku wpłynęło ponad 1000 wniosków stypendialnych w ramach tego projektu.

– Stypendystami w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (RPO WP 2014-2020). W tym wypadku zespoły uczniowskie przygotowują specjalne projekty edukacyjne, które zgłaszają do konkursu.

Gala on-line

Uroczystą galę będzie można obejrzeć na kanale Pomorskie.eu na YouTube. Udział nie wymaga rejestracji. Start 23 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00. Zapraszamy!

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.