Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/nauczyciel-maria-siebert.jpg maria siebert

Maria Seibert z Malborka Nauczycielką Pomorza 2020. Na co dzień uczy muzyki w ogólniaku

Maria Seibert. Fot. archiwum konkursowe

Już po raz piąty przeprowadzony został konkurs Nauczyciel Pomorza. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych z Pomorza. Tytuł Nauczyciela Pomorza 2020 specjalna kapituła przyznała Marii Seibert, nauczycielce muzyki i zajęć artystycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku za rozwijanie talentów wokalnych i wrażliwości muzycznej swoich uczniów.

Tegoroczny finał konkursu Nauczyciel Pomorza odbył się w formie on-line. Laureatów zdalnie ogłosił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Nauczyciel Pomorza 2020

Jak co roku, do konkursu wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów.

Tegoroczna laureatka, Maria Seibert uczy muzyki i zajęć artystycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Uważa, że muzyka kształci, wpływa na kreatywność, wrażliwość, wyobraźnię i wreszcie rozwija zainteresowania. Jej wychowankowie potwierdzają tę regułę. Pasji i zaangażowaniu pedagoga zawdzięczają liczne sukcesy w konkursach wokalnych nie tylko na szczeblach lokalnych, ale nawet międzynarodowych. Maria Seibert jest osobą otwartą na uczniowskie pasje, wyczuloną na wrażliwość muzyczną młodzieży. Wspólnie z uczniami redaguje muzyczną audycję w Radiu Malbork.

– Jestem pełen uznania dla pani aktywności, energii i pasji do muzyki przekazywanej kolejnym rocznikom uczniów. Bardzo dziękuje za zaangażowanie w działania na rzecz integracji wspólnoty lokalnej – mówił podczas gali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Rzesze pani wychowanków są dowodem na to, że budowaniu w uczniach wiary we własne możliwości może towarzyszyć radość i że zawsze warto realizować własne pasje i podążać za marzeniami – dodał marszałek.

Wyróżnienia w  konkursie

Spośród kandydatów komisja wybrała 10 nauczycieli, a pięcioro z nich zostało laureatami konkursu. Poza jednym tytułem Nauczyciela Pomorza, wręczane są także 4 wyróżnienia. W 2020 roku wyróżnienia otrzymali:

­ – Anna Borowicz  – nauczycielka biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Baninie.

– Anna Ćwiklińska-Rutka – nauczycielka języka angielskiego i języka szwedzkiego oraz muzyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

– Łukasz Kowalski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji obronnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie.

– Magdalena Pytka-Leśniak – kierownik szkolenia praktycznego i nauczycielka przedmiotów zawodowych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku.

Ponadto Jarosław Filipczak, prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza wręczył dwa dodatkowe wyróżnienia nauczycielom w imieniu pomorskiego środowiska przedsiębiorców. Otrzymała je Magdalena Pytka-Leśniak, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku – Wyróżnienie przyznaliśmy za innowacyjne podejście do metod nauczania oraz zaangażowanie w pracę z uczniami i odnoszone przez nich sukcesy m.in. w konkursach zawodowych organizowanych przez Izbę Gospodarczą – mówił podczas gali Jarosław Filipczak.

Drugie wyróżnienie otrzymała Anna Ćwiklińska-Rutka, nauczycielka języka angielskiego i języka szwedzkiego oraz muzyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. ­– Wyróżnienie, które pragnę przekazać jest nie tylko od Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, ale także od Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji założonego pod patronatem marszałka województwa pomorskiego – mówił Filipczak.

Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni w konkursie Nauczyciel Pomorza 2020 otrzymali nagrody pieniężne. W 2019 tytuł Nauczyciela Pomorza otrzymał Robert Maciej Cyrta, nauczyciel historii, religii i wiedzy o teatrze w XX LO w Gdańsku. W ciągu pięciu lat do konkursu zgłoszonych zostało ponad 260 nauczycieli.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.