W całej Polsce potrzeba aż 9 tysięcy wolontariuszy.

Wolontariusz – ten, który pomaga

Wolontariuszki i wolontariusze docierają do osób, które potrzebują wsparcia, angażują się w poszukiwanie darczyńców, wreszcie przygotują spersonalizowaną paczkę.

– Rola wolontariuszy jest niezmiernie ważna w ramach naszego programu. Są oni sercem tej inicjatywy, docierając do rodzin w potrzebie, nawiązując kontakt z nimi i podejmując decyzje o ich włączeniu do programu – wyjaśnia Michał Hiller ze Szlachetnej Paczki.

Podwójna korzyść

Warto podkreślić, że wolontariusze nie tylko czują satysfakcję wynikającą z pomagania innym, ale też zdobywają umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Wolontariat jest doskonałą okazją do rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem i projektami, organizacją wydarzeń oraz doskonaleniem umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Szlachetna paczka

To projekt, który łączy wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariusze szukają rodzin potrzebujących. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla wybranej rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają energię dobroci, dzięki której system Szlachetnej Paczki może skutecznie działać. Rodziny w potrzebie, oprócz konkretnej pomocy, otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany. Wolontariuszki i wolontariusze dają szansę na zmianę w życiu potrzebujących rodzin, samotnych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a gdzie wciąż jej brakuje. Przywracają godność i nadzieję, dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności.

Zgłoszenia wolontariuszy na stronie Szlachetnej Paczki.