Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Lokalne Forum Międzysektorowe w Łubianie [RELACJA]

Lokalne Forum Międzysektorowe w Łubianie [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w trakcie wykładu na sali konferencyjnej.

 

Lokalne Forum Międzysektorowe 

Celem Lokalnego Forum Międzysektorowego jest współpraca podmiotów ekonomii społecznej (PES), ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO) z biznesem. Forum prowadzić ma  do trwałej współpracy podmiotów reprezentujących różne sektory w środowisku lokalnym. Cykl Lokalnych For Międzysektorowych ma także ułatwić:

  • integrację działań zwiększających trwałość istniejących partnerstw i kooperatyw
  • inicjowanie nowych kontaktów i partnerstw z udziałem pracodawców
  • podjęcie działań mających wpływ na fundusz grantowy – FIR

 

Forum w Łubianie

W programie wydarzenia, które odbyło się w Zakładach Porcelany Stołowej “Lubiana” S.A. znalazło się między innymi:

  • zwiedzanie Zakładów Porcelany “Lubiana”
  • prezentacja Pani Monika Hinc pt. “Biznes odpowiedzialny społecznie i współpraca międzysektorowa – dlaczego to ma sens?”
  • warsztaty projektowania zmiany w biznesie i społeczności lokalnej poprowadzone przez Panią Agnieszka Mróz 

Ponadto, na uczestników spotkania czekał także smakowity poczęstunek przygotowany przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Łubianie.

 

Organizatorzy

Organizatorami Forum byli: UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju, Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ZPS “Lubiana” S.A., oraz Pomorska Ekonomia Społeczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP, który reprezentowany podczas spotkania był przez Pełnomocnika Marszałka ds. organizacji pozarządowych Pana Andrzeja Kowalczysa a także Macieja Kochanowskiego i Marcina Mielewczyka z referatu ds. koordynacji polityki społecznej.

 

Realizacja

Lokalne Fora Międzysektorowe realizowane są w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marcin Mielewczyk. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania – uczestników w trakcie zwiedzania Zakładów oraz wykłady na sali konferencyjnej.]