Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Który samorząd najlepiej wywiązuje się z opieki nad swoimi zabytkami? Trwa nabór do nowego konkursu

Który samorząd najlepiej wywiązuje się z opieki nad swoimi zabytkami? Trwa nabór do nowego konkursu

Fot. pomorskie.travel / Łukasz Głowala

Do końca czerwca 2020 r. gminy mogą się zgłaszać do nowego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa. Ocenie podlegać będzie opracowanie i realizacja programów opieki nad zabytkami. Dla laureatów przewidziane są nagrody, m.in. powstanie filmu promującego dziedzictwo kulturowe danej gminy.

 

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samorządy gminne, które modelowo wywiązują się z realizacji zapisów gminnych programów opieki nad zabytkami. Dokumenty te mogą być zgłaszane do konkursu w dwóch kategoriach:

  • program opieki nad zabytkami gmin miejskich,
  • program opieki nad zabytkami gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

Prawidłowo opracowany program służyć powinien ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu na poziomie lokalnym. Spełnienie tych ustawowych wymogów przez daną gminę podlegać będzie ocenie jury konkursu.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2020 r. na adres:
Narodowy Instytutu Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Kiedy poznamy wyniki?

Listę nominowanych poznamy do 20 września 2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi podczas uroczystości podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje promocyjny film i zrealizuje kampanię informującą o dziedzictwie kulturowym gmin, które otrzymają tytuł laureata.

 

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad procedurą konkursową sprawuje generalny konserwator zabytków, natomiast koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.