Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Który samorząd najlepiej wywiązuje się z opieki nad swoimi zabytkami? Trwa nabór do nowego konkursu

Który samorząd najlepiej wywiązuje się z opieki nad swoimi zabytkami? Trwa nabór do nowego konkursu

Fot. pomorskie.travel / Łukasz Głowala

Do końca czerwca 2020 r. gminy mogą się zgłaszać do nowego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa. Ocenie podlegać będzie opracowanie i realizacja programów opieki nad zabytkami. Dla laureatów przewidziane są nagrody, m.in. powstanie filmu promującego dziedzictwo kulturowe danej gminy.

 

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samorządy gminne, które modelowo wywiązują się z realizacji zapisów gminnych programów opieki nad zabytkami. Dokumenty te mogą być zgłaszane do konkursu w dwóch kategoriach:

  • program opieki nad zabytkami gmin miejskich,
  • program opieki nad zabytkami gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

Prawidłowo opracowany program służyć powinien ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu na poziomie lokalnym. Spełnienie tych ustawowych wymogów przez daną gminę podlegać będzie ocenie jury konkursu.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2020 r. na adres:
Narodowy Instytutu Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Kiedy poznamy wyniki?

Listę nominowanych poznamy do 20 września 2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród, nastąpi podczas uroczystości podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje promocyjny film i zrealizuje kampanię informującą o dziedzictwie kulturowym gmin, które otrzymają tytuł laureata.

 

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad procedurą konkursową sprawuje generalny konserwator zabytków, natomiast koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.