Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Krajobrazy priorytetowe – przygotowania do konkursu

Krajobrazy priorytetowe – przygotowania do konkursu

Tymczasem warto głębiej zastanowić się nad jego znaczeniem. Czym kierujemy się wybierając miejsca, w których najchętniej przebywamy? Jaką rolę w tym wyborze odgrywa wygląd i jakość otoczenia? Czy zastanawiamy się nad tym, co „zapisane” jest w otaczającej nas przestrzeni? Na czym polega wartość krajobrazu i jak powinniśmy dbać o jej zachowanie? Na te i podobne pytania coraz częściej próbujemy szukać odpowiedzi zarówno prywatnie, jak i w ramach różnych inicjatyw. Dlaczego? Dlatego, że zauważamy, że krajobraz jest przekształcany i często w wyniku tych przekształceń ginie bezpowrotnie piękno, harmonia, czy historia tych miejsc.

Samorząd Województwa Pomorskiego, podobnie jak inne województwa, prowadzi obecnie analizy przestrzeni, których wyniki stanowić będą tzw. „audyt krajobrazowy“. Efektem audytu ma być m.in. wytypowanie tzw. „krajobrazów priorytetowych“, czyli takich, które są szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagają zachowania. Projekt audytu, zanim zostanie uchwalony przez sejmik województwa, skierowany zostanie do konsultacji społecznych. Wyprzedzając ten moment, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, odpowiedzialne za prace nad audytem, chce zainicjować szeroką, ogólnowojewódzką debatę na temat krajobrazu. Jedną z form zachęcenia do niej mieszkańców i sympatyków Pomorza jest zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym, w którym będzie można „wypowiedzieć się” językiem fotografii i zwrócić uwagę na ciekawe, unikatowe, ulubione miejsca w Regionie. Konkurs zostanie ogłoszony tuż przed wakacjami, ale już dziś zachęcamy do zastanowienia się nad potencjalnymi lokalizacjami, które mogą stać się bohaterami prac konkursowych. Prace będą mogły być zgłaszane w czterech kategoriach:

 1. KRAJOBRAZ – PRZYRODA
  zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych – środowisko naturalne lub seminaturalne, czyli w niewielkim stopniu przekształcone działalnością człowieka;

 2. KRAJOBRAZ – ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
  zdjęcia obiektów i układów architektonicznych o walorach zabytkowych, historycznych, estetycznych, kompozycyjnych – środowisko kulturowe, antropogeniczne, czyli w znacznym stopniu ukształtowane przez człowieka;


   

 3. KRAJOBRAZ – KULTURA i TRADYCJA REGIONU
  zdjęcia dokumentujące działalność kulturalną i jej materialne przejawy, a także elementy charakterystyczne dla tradycyjnych, regionalnych form działalności człowieka – ludzie w przestrzeni i ich zajęcia, wydarzenia kulturalne i regionalne, stroje ludowe, elementy tradycji i historii, itp.;


   

 4. KRAJOBRAZ „Z LOTU PTAKA”
  zdjęcia wykonane z przestrzeni powietrznej, w tym za pomocą kamer drona.

Szczegóły dotyczące konkursu, dostępne będą wkrótce na stronach internetowych Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym na stronie pomorskie.eu oraz pbpr.pomorskie.eu.