Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/288773552_284659603820016_8074700385745318770_n-1.jpg Kościerzyna. Kolejne miejsce na Pomorzu, gdzie kształcą przyszłe pielęgniarki [GALERIA]

Kościerzyna. Kolejne miejsce na Pomorzu, gdzie kształcą przyszłe pielęgniarki [GALERIA]

Pracownia umiejętności pielęgniarskich w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Fot. materiał prasowy szpitala
21.06.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
21.06.2022

Przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie została utworzona filia Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Dzięki temu będą kształcone pielęgniarki, a w przyszłości także ratownicy medyczni. Zajęcie praktyczne będą obywać się w szpitalu. W ten sposób placówka pozyska przyszły personel medyczny do opieki nad pacjentami.

 Rozpoczęcie działalności filii szkoły było 20 czerwca 2022 r.

Kto ma opiekować się chorymi?

Według danych demograficznych polskie społeczeństwo się starzeje. Większość ludzi choruje i potrzebuje specjalistycznej opieki medycznej, a taką profesjonalną pomoc zapewniają m.in. pielęgniarki. Niestety, jak podaje Izba Pielęgniarek i Położnych, w naszym kraju dramatycznie brakuje pielęgniarek. Najnowsze informacje wskazują, że prawie 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Aktualnie średni wiek pielęgniarki to 53, a położnej 51 lat. Według prognoz na 2030 r. średnia wieku pielęgniarki wyniesie już 60 lat. Ponadto, w Polsce wskaźnik liczby pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 5,2, podczas gdy średnia unijna to 9,4.
Co niepokojące, województwo pomorskie znajduje się na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę dostępnej kadry pielęgniarskiej. Mamy zaledwie 38,6 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców. Gorzej jest tylko w Wielkopolsce, gdzie szacunki podają 34 pielęgniarki.

Szpital ma rozwiązanie

Od wielu już lat szpitale poszukują skutecznych rozwiązań zachęcających młodych ludzi do wyboru studiów medycznych i pozostania w Polsce po ich ukończeniu. List intencyjny w sprawie utworzenia filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie został podpisany 2 grudnia 2020 r. W proces kształcenia przyszłych pielęgniarek włączyło się kilka podmiotów. Filia kwidzyńskiej szkoły wyższej uzyskała już akredytację umożliwiającą rozpoczęcie działalności edukacyjnej na kierunku pielęgniarstwo w ramach studiów I i II stopnia.

– Wychodzimy naprzeciw dramatycznej sytuacji w opiece zdrowotnej z konkretnym rozwiązaniem. W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie nawiązał współpracę z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie, powiatem kościerskim oraz Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w Kościerzynie, gdzie powstaną akademickie klasy patronackie. Wspólne działania mają na celu powiększenie zasobów kadry medycznej, jak również będą atrakcyjną możliwością praktycznej edukacji zawodowej w regionie – podkreśla prezes kościerskiego szpitala Marzena Mrozek.

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska mówiła, że popiera inicjatywy nakierowane na poszerzenie kształcenia kadr medycznych i nasze marszałkowskie podmioty lecznicze współdziałają z kilkoma uczelniami wyższymi w celu zapewniania jak najwyżej jakości kształcenia.

Wykształcą personel

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, a praktyczne będą odbywać się na terenie szpitala w Kościerzynie. Pracownicy szpitala będą pomagać młodszym koleżankom i kolegom zdobyć niezbędną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości. W pomieszczeniach po szpitalnym hotelu przygotowano trzy pracownie umiejętności pielęgniarskich, w których ćwiczyć będą studentki i studenci. Są wyposażenie m.in. w: łóżka, wózki i fantomy, które zastępują pacjentów. Ważne jest to, że zajęcia będą prowadzane na medycznym sprzęcie. W salach są m.in.: inkubatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne czy pulsoksymetry. Dzięki temu studenci będą mogli uczy się jak postępować z przyszłymi podopiecznymi. Prezes szpitala Marzena Mrozek wierzy, że taka forma edukacji nie tylko zachęci do kształcenia pielęgniarek, ale też przyczyni się do znalezienie przyszłych pracowników do jej placówki.

– Budując markę dobrego i przyjaznego pacjentom szpitala, staram się pokazać, że warto tu pracować. Warunki pracy są u nas bardzo dobre, atmosfera przyjazna i że po prostu szpital w Kościerzynie to pozytywne miejsce. Bardzo zależy mi na pozyskaniu do pracy młodych ludzi, którzy wchodzą do zawodu, bo to oni są przyszłością – powiedziała prezes Marzena Mrozek.

Najpierw pielęgniarki, potem ratownicy

W przyszłym roku planowane jest ubieganie się o pozwolenie na kształcenie ratowników medycznych. Studenci będą odbywać praktyki na oddziałach szpitala w Kościerzynie. Warto dodać, że z Powiślańską Szkołą Wyższą współpracuje, obok szpitala w Kościerzynie, także m.in. Copernicus.

– Mamy zbieżny cel główny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pacjentom, zapewnienie stabilności udzielania pomocy medycznej przez pomorskie podmioty lecznicze. Widzimy, że w naszym województwie zainteresowanie studiowaniem pielęgniarstwa jest znaczne. To bardzo dobry prognostyk. Uważam, że jest duża szansa, że tak samo będzie w kościerskiej filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Na pewno będziemy szeroko promować fakt powstania możliwości kształcenia się w tym zakresie w kolejnym miejscu na Pomorzu dodała – Kapała-Sokalska.

Powiślańska Szkoła Wyższa

To jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w województwie pomorskim. PSW w Kwidzynie powstała w 1999 r. Obecnie kształci na dwóch wydziałach – nauk o zdrowiu oraz nauk ekonomiczno-społecznych. Szkoła oferuje studia I i II stopnia na takich kierunkach jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ekonomia, położnictwo, dietetyka i kosmetologia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.