Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” [WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA]

Konkurs: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” [WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA]

Termin na uzupełnienie ofert mija 18 marca 2019 roku!

Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – uzupełnienie”.


>> WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA<<