Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2017 r. do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub w formie przesyłki pocztowej bądź kurierskiej adresowanej:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania)”.

Załączniki:

Uchwała
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 – Wzór oferty
Karta oceny oferty