Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE]

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe, ukazujące uścisk dłoni dwóch ludzi.

 

Jakie są cele zadania?

Celem zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach zadania wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do partycypacji społecznej osób starszych, zwiększenia kompetencji, poprawy jakości i poziomu życia oraz zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów.

 

Ile wynosi dofinansowanie?

Na realizację zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 100 000 zł, przy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

 

Do kiedy można złożyć ofertę?

Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl – (od 30 stycznia) do 21 lutego 2020 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej – do 24 lutego 2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje

Informacji udzielają pracownicy:

 

Załączniki:

  1. Uchwała 91/116/20 [wersja: .pdf; waga pliku: 354KB]
  2. zał. 1 ogłoszenie [wersja: .pdf; waga pliku: 250KB]
  3. karta oceny [wersja: .pdf; waga pliku: 340KB]
  4. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego [wersja: .pdf; waga pliku: 779KB]
  5. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego [wersja: .doc; waga pliku: 53KB]