Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty !

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty !

W wymaganym terminie do samorządu województwa pomorskiego wpłynęło 13 aplikacji, wnioskodawcami były Gminy.

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. dotyczącym szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, pierwszym etapem była ocena projektów pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych. Efektem jest – zatwierdzona przez Zarząd Województwa – lista „rankingowa” operacji.

 

Kolejnym etapem będzie kontrola formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, której podlega 5 spośród 13 złożonych wniosków. Uzyskana liczba punktów przy tych wnioskach kształtuje się w przedziale 16-21 pkt.

 

Dostępna dla województwa pomorskiego alokacja środków na realizację projektów z zakresu „kształtowania przestrzeni publicznej” wynosi 500 000 euro (tj wg kursu euro z dnia 30.10.2018 r. 2 165 350,00 zł. ).

 

do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1217/382/18 z dnia 20 listopada 2018 r. – pobierz

2. Załącznik nr 1 do uchwały ZWP – lista informującą o kolejności przysługiwania pomocy pobierz