Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle pt. „Odzyskajmy potencjał Wisły”

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle pt. „Odzyskajmy potencjał Wisły”

W ramach konferencji udział wzięli: Wiceminister infrastruktury i rozwoju p. Dorota Pyć, posłowie na Sejm RP, marszałkowie województw, przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki, uczelni wyższych i stowarzyszeń zajmujących się ożywieniem Wisły.

W trakcie spotkania w Sejmie RP zaprezentowano możliwości przywrócenia żeglugi śródlądowej na Wiśle, rozwoju elektrowni wodnych, turystyki wodnej, przygotowania kadr dla żeglugi śródlądowej oraz kwestie bezpieczeństwa powodziowego i technicznej regulacji Wisły.

W trakcie dyskusji głos zabrała wiceminister infrastruktury i rozwoju, która zapewniła, że rząd pamięta o Wiśle, czego dowodem mają być inwestycje przewidziane w dokumencie implementacyjnym do strategii rozwoju transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Uczestnicy spotkania zaapelowali, aby przestać się spotykać w gronie osób już dawno przekonanych do uregulowania Wisły, a czas zacząć działać konkretnie.