Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim do roku 2030

Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim do roku 2030

W związku z rozpoczętymi pracami nad przedmiotowym opracowaniem, kierujemy do Państwa ankietę celem zebrania informacji dotyczących stanu i koncepcji rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030.

  • Zadaniem opracowania jest określenie strategicznych kierunków rozwoju turystyki wodnej oraz wskazanie potrzeby rozwoju infrastruktury turystycznej.
  • Przekazane przez Państwa, za pośrednictwem ankiety, informacje zostaną wykorzystane w opracowaniu.
  • Ankieta składa się z dwóch integralnych części: ogólnej i szczegółowej.
  • Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia ankiety, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas materiałami, które mamy nadzieję, okażą się pomocne.

 

 

Instrukcja wypełniania ankiety

 

Po kliknięciu poniższych ikon, odpowiednio części ogólnej i szczegółowej, przejdą Państwo do wypełnienia ankiety.

 

Ankieta ogólna

 

Ankieta szczegółowa

 

Kontaktowy adres e-mail związany bezpośrednio z ankietą: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim jest sporządzana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.