Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r.

25 października 2018 r. odbyło się dwudzieste siódme posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie.
  Wprowadzenie do tematu przedstawiła pani Jolanta Szubstarska, Kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, projekt stanowiska przedstawiła pani Katarzyna Stanulewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Członek Zespołu ds. społecznych.
 7. Ocena wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia.
  Wprowadzenie do tematu oraz projekt stanowiska przedstawił pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 8. Coroczne omówienie sytuacji w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.
  Wprowadzenie do tematu przedstawił pan Maciej Laszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, projekt stanowiska przedstawiła pani Jolanta Sobierańska – Grenda, Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie, Członek Zespołu ds. ochrony zdrowia.
 9. Sprawy wniesione.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

WRDS w Gdańsku przyjęło stanowiska w sprawach:

 1. doskonalenia zawodowego pomorskich nauczycieli.
 2. przekształceń w obszarze pieczy zastępczej.
 3. aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego.