Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

Komunikat z posiedzenia WRDS w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.

27 września 2018 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się dwudzieste szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie w kontekście branż kluczowych odpowiadającym lokalnemu i regionalnemu rynkowi pracy – realizacja zintegrowanych projektów organów prowadzących.
  Wprowadzenie do tematu oraz projekt stanowiska przedstawił pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Członek Zespołu ds. społecznych.
 7. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym na przykładzie szkół w Słupsku.
  Wprowadzenie do tematu przedstawiła pani Bogna Winiarczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupku, projekt stanowiska przedstawił pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Zespołu ds. społecznych.
 8. Finansowanie szkolnictwa zawodowego w subwencji oświatowej w roku 2019 i w latach następnych.
  Opracowaną analizę w zakresie dostosowania systemu wsparcia finansowego realizacji zadań oświatowych przez budżet państwa w formie subwencji oświatowej przedstawił pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Zespołu ds. społecznych.
 9. Sytuacja gospodarcza w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku.
  W imieniu Zespołu ds. gospodarczych wprowadzenie do tematu oraz projekt stanowiska przedstawiła pani Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca Prezydium WRDS.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.