Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 31 stycznia 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 31 stycznia 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 31 stycznia 2017 r.

Dnia 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Na spotkanie przybyli członkowie WRDS w Gdańsku oraz zaproszeni goście i eksperci. Gościem specjalnym była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego pani Henryka Bochniarz.

Przed posiedzeniem plenarnym odbyło się spotkanie Prezydium WRDS oraz konferencja prasowa
z udziałem pani Bochniarz i członków Prezydium WRDS w Gdańsku oraz Zarządu Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący WRDS pan Krzysztof Dośla poinformował zebranych, iż w głównych punktach obrad będą mogli zapoznać się z informacją nt. stanu realizacji strategii województwa pomorskiego oraz regionalnych programów strategicznych. Wiodącym tematem posiedzenia była także rozmowa na temat stanu dialogu społecznego w Polsce z udziałem pani Henryki Bochniarz oraz zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami i wysłuchaniu informacji odraz odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania, jednogłośnie przyjęła:

  • Opinię Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie zatrudniania obcokrajowców w województwie pomorskim;
  • Uchwałę Nr 7 WRDS zmieniającą Uchwałę Nr 2 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku;
  • Plan pracy WRDS do czerwca 2017 r.

Ustalono, że następne posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.