Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 28 czerwca 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 28 czerwca 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbło się XXIV posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z nastepującym porzadkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Ocena opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacja w zakresie położnictwa i izb porodowych w województwie pomorskim (w tym kwestie znieczuleń i tzw. cięć cesarskich)
  – wprowadzenie do tematu  przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt stanowiska przedstawi pan Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia.
 7. Coroczna ocena funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia
  – wprowadzenie do tematu  przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt stanowiska przedstawi pan Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia.
 8. Ocena funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  w województwie pomorskim
  – wprowadzenie do tematu  przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt stanowiska przedstawi pan Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia.
 9. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego – wprowadzenie do tematu  przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, projekt stanowiska przedstawi pan Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.