Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 26 kwietnia 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 26 kwietnia 2018 r.

Komunikat z posiedzenia 26 kwietnia 2018 r.

W dn. 26 kwietnia 2018 odbyło się XXII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

           1. Otwarcie posiedzenia.

           2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

           3. Przyjęcie porządku obrad.

           4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

           5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.

           6. Formy zatrudnienia oraz warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej,

            Tomasz Rutkowski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 

Przedstawienie projektu stanowiska w sprawie działalności Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie gospodarki morskiej Dariusz Gobis

7. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom, Kapitan Robert Mroczek, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Przedstawienie projektu stanowiska zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom, Katarzyna Stanulewicz

8. Wyniki badań zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2017 roku: obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, niewykorzystane zasoby pracy w woj. pomorskim, zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego woj. pomorskiego, Joanna Witkowska, Wojewódzki Urząd Pracy 

9. Wdrażanie nowych uregulowań prawnych zatrudniania cudzoziemcówJoanna Witkowska, Wojewódzki Urząd Pracy 

10. Przedstawienie projektu stanowiska w sprawie planowanego połączenia Lotosu i Orlenu (20 min)- przewodniczący ds. gospodarczych Mirosław Czapiewski

11. Informacja o odpowiedziach na stanowiska WRDS:

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym (stanowisko z dn. 22 lutego 2018)- Zbigniew Canowiecki

– Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 (stanowisko z dn. 22 marca 2018)

– przewodniczący ds. społecznych Franciszek Potulski

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie posiedzenia.

Przyjęto stanowisko:

– w sprawie działalności Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie gospodarki morskiej