Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat o posiedzeniu plenarnym WRDS w Gdańsku w dniu 25 maja 2017 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym WRDS w Gdańsku w dniu 25 maja 2017 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym WRDS w Gdańsku w dniu 25 maja 2017 r.

W dniu 25 maja o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, odbędzie się XIII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. System poradnictwa zawodowego obejmujący rynek pracy i doradztwo edukacyjno-zawodowe jako ważne wyzwanie dla instytucji oświatowych oraz instytucji rynku pracy.
 6. Sieć szkół na Pomorzu w świetle zmian w systemie oświaty. Przygotowanie do roku szkolnego.
 7. Informacja na temat skali zjawiska i analizy zagrożeń przestępczością handlu ludźmi na obszarze województwa pomorskiego.  
 8. Informacja na temat planowanych zmian organizacyjnych w urzędach pracy.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej w regionie.
 10. Sprawy organizacyjne.                                     
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.