Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października

W dniu 26 października o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) odbędzie się XVI posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, z następujacym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
  5. Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim i przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
  6. Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim.
  7. Sprawy organizacyjne.                              
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.