Umowa na prace budowlane została podpisana 25 marca 2024 r.

Przejechać przez Dzierzgoń

Dwora wojewódzka 515 przebiega przez samo centrum Dzierzgonia. Łączy ona m.in. Sztum, Dzierzgoń z położonym w województwie warmińsko-mazurskim Suszem i Iławą. Ruch na drodze jest spory.

– Niestety jej stan techniczny nie jest najlepszy. Zwłaszcza w Dzierzgoniu. Warto bowiem pamiętać, że trasa była budowana na gruzach miasta zniszczonego podczas drugiej wojny światowej. Po wielu latach piwnice zapadają się powodując uszkodzenia jezdni – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Już niedługo droga zmieni się nie do poznania.

– Remont jest niezbędny. Ruszamy więc z przebudową drogi – zapowiedział marszałek województwa.

Prace obejma odcinek pomiędzy granica miasta od strony Malborka, a mostem na rzece Dzierzgonce. To około 1,6 km.

Co będzie zrobione?

Przebudowana zostanie cała konstrukcja drogi. Poprawiona będzie geometria a skrzyżowania z bocznymi drogami zostaną przeprojektowane. Powstaną także zatoki autobusowe. Co ważne, zadbano również o pieszych i rowerzystów. Dla nich wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Trasa zostanie oświetlona energooszczędnymi lampami. Posadzone zostaną również nowe drzewa czy krzewy.

 

Ważna inwestycja

Choć prace prowadzone będą na stosunkowo krótkim odcinku to inwestycja jest istotna.

– Stan drogi jest bardzo zły, chodniki są zniszczone, przejścia dla pieszych nie mają oświetlenia. Ale to się zmieni. Jestem przekonana, że dzięki pracom nasze miasto wypięknieje, a przede wszystkim na drodze będzie bezpieczniej – mówiła Elżbieta Domańska, burmistrz Dzierzgonia.

Prace potrwają niecałe dwa lata. Inwestycja jest finansowana ze środków samorządu województwa pomorskiego (16,7 mln zł) oraz wkładu własnego Dzierzgonia, który wynosi prawie 6 mln zł. Wykonawcą robót będzie dobrze znana Pomorzanom z wielu inwestycji firma Strabag.