Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a42c9838-3873-43f6-aaa8-0ac496354594-scaled.jpg Kolejni partnerzy finansowi dla przedsiębiorców z Pomorza. Atrakcyjne kredyty do miliona złotych

Kolejni partnerzy finansowi dla przedsiębiorców z Pomorza. Atrakcyjne kredyty do miliona złotych

Podpisanie umowy

Do grona pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach pomorskim biznesmenom, dołączyły dwie nowe instytucje finansowe. Do podziału będzie aż 37 mln zł.

 

We wtorek, 28 listopada 2017 r. podpisano umowę z Grupą Doradczą ECDF S.A. oraz spółką Mega Sonic S.A. Konsorcjum będzie mogło udzielić przedsiębiorcom Pożyczek Inwestycyjnych na łączną kwotę 25 mln zł oraz Pożyczek Profilowanych w wysokości 12 mln zł. Jest to piąta Umowa Operacyjna pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi na Pomorzu. Łączna wartość tych umów wynosi 150 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą spłacać pożyczki maksymalnie przez 84 miesiące, przy czym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Dostępne są kredyty o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł. Ich zaletą są preferencyjne warunki oraz to, że pośrednicy nie pobierają opłat za udzielenie kredytu ani za ubezpieczenie. Dzięki temu pożyczki te mogą być tańsze od ofert komercyjnych.

 

Pomoże zwiększyć konkurencyjność

Pożyczka Inwestycyjna przygotowana jest dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, zatrudniających nie więcej niż 50 osób. Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe, które mają zwiększyć konkurencyjność, ułatwić wprowadzenie nowej oferty lub poprawić efektywność produkcji. Przedsiębiorca będzie mógł m.in. kupić nowoczesne wyposażenie, przeprowadzić modernizację budynku, w którym znajduje się jego firma, oraz zatrudnić nowych pracowników.

Pożyczki Inwestycyjne mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, ale wyłącznie w tzw. obszarach preferencji. Należą do nich inwestycje ukierunkowane na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu oraz przyczyniające się do wzrostu trwałych miejsc pracy.

 

Ekologiczny i efektywny biznes

Pożyczka Profilowana adresowana jest do pomorskich do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z kredytu będą mogli skorzystać biznesmeni planujący nowe inwestycje, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Może być to rozbudowa zaplecza, zmiana procesu produkcyjnego, sposobu świadczenia usług, a także zakup maszyn i sprzętu. Celem inwestycji powinno być istotne poszerzenie rynków zbytu, zwiększenie palety oferowanych produktów lub usług oraz znacząca poprawa ich jakości. Przedsiębiorstwa, dzięki zastosowaniu ekoinnowacji przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego, mają stać się bardziej ekologiczne i efektywne.

Również w przypadku Pożyczki Profilowanej przedsiębiorca będzie mógł liczyć na korzystniejsze oprocentowanie – jeśli jego inwestycja zwiększy wewnątrzunijną wymianę towarów lub eksport, a także wtedy, gdy wpisze się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego kieruje w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego projektem „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”. Projekt jest finansowany z RPO WP na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.