Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/02/01.jpg Nowe miejsca dla przedszkolaków. Są też unijne dotacje na usługi społeczne

Nowe miejsca dla przedszkolaków. Są też unijne dotacje na usługi społeczne

Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków informujących o dofinansowaniu projektów. Fot. Marcin Szumny
04.02.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
04.02.2022

Dzięki wsparciu funduszy europejskich w przedszkolach w Kwidzynie i lęborskiej gminie powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi oraz realizowane będę zajęcia edukacyjne wspomagające ich rozwój. Natomiast w gminach Miastko, Koczała i Trzebielino powstaną mieszkania chronione dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członków ich rodzin. Unijne dotacje to w sumie 3,25 mln zł.

Umowy o dofinansowaniu projektów dotyczących edukacji przedszkolnej z przedstawicielami Niepublicznego Przedszkola Gama w Kwidzynie, Prywatnego Przedszkola Językowego „Tęczowa Kraina” (Agnieszka Caronia) w Lęborku oraz Usług opiekuńczo-specjalistycznych (Anna Ramczyk-Wójcik) z Lęborka, podpisali 4 lutego 2022 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Tego samego dnia podpisana została też umowa o dofinansowanie projektu z zakresu usług społecznych, który będzie realizowany przez fundację Teen Challenge – Chrześcijańska Misja Społeczna, działającą w partnerstwie z gminami Miastko, Koczała i Trzebielino.

Nowe miejsca opieki i ciekawe zajęcia dla dzieci

Celem projektów w przedszkolach w Kwidzynie i gminie Lębork jest przede wszystkim utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone tam zostaną niezbędne prace adaptacyjne, a sale edukacyjne, szatnie, łazienki oraz place zabaw doposażone zostaną w nowy sprzęt.

W placówkach realizowane będą różnego rodzaju zajęcia wspomagające rozwój ich podopiecznych, np. zajęcia artystyczne, taneczno-ruchowe czy matematyczno- przyrodnicze, a także nauka języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego). W ofercie edukacyjnej znajdą się też zajęcia specjalistyczne wyrównujące deficyty u dzieci, m.in. terapia pedagogiczna, logopedia, gimnastyka korekcyjna oraz treningi umiejętności społecznych. Wsparcie uzyskają również ich nauczyciele: opiekunowie i kadra dydaktyczna, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Łącznie pomocą objętych zostanie 274 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 23 nauczycieli.

Całkowita wartość tych projektów wynosi 3,17 mln zł, z czego ponad 2,69 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mieszkania dla potrzebujących

Projekt fundacji Teen Challenge realizowany będzie w formule zintegrowanej, czyli powiązanej z przedsięwzięciami, których celem jest stworzenie infrastruktury usług opiekuńczych, w tym miejsc opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie skupi się na 50 mieszkańcach gmin Miastko, Koczała i Trzebielino. Będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Utworzone zostaną dla nich trzy mieszkania treningowe, dwa mieszkania wspierane oraz dwa mieszkania wytchnieniowe. Dodatkowo, dla uczestników projektu zaplanowano treningi umiejętności społecznych.

Wartość tego projektu wynosi ponad 592 tys. zł, z czego ponad 563 tys. zł to dotacja unijna w ramach RPO WP 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.