Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/02_REMIZA020.jpg Kolejna edycja konkursu, w którym doceniane są Zabytki Zadbane. Trwa nabór wniosków

Kolejna edycja konkursu, w którym doceniane są Zabytki Zadbane. Trwa nabór wniosków

Dawna remiza Stoczni Gdańskiej. Mat. prasowy Stocznia Cesarska Development
25.01.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
25.01.2023

Prestiżowy tytuł Zabytek Zadbany przyznawany jest w ogólnopolskim konkursie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz właściwego utrzymania zabytków. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2023 r.

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową w jego imieniu przeprowadza Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami, w tym wzorowego prowadzenia prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego ich utrzymania oraz użytkowania.

Jakie są kategorie konkursowe?

Zgłoszenia do konkursu Zabytek Zadbany można składać w następujących kategoriach:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • adaptacja obiektów zabytkowych,
  • architektura i budownictwo drewniane,
  • zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),
  • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach będą oceniane prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie będą podlegać długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia mogą także dokonać Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Termin na zgłoszenie obiektu do konkursu upływa 31 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Komplet wymaganych dokumentów należy wysłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”.

Lista nominowanych zostanie przedstawiona do 31 maja, natomiast ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym nastąpi do 30 listopada.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatniej edycji konkursu Zabytek Zadbany

.

Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna za prace przy kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku.

Spółka otrzymała nagrodę za wzorcowo wykonaną restaurację kamienicy z zachowaniem najwyższych standardów konserwatorskich, adaptację podporządkowaną walorom historycznym budynku i umiejętnie wkomponowanie nowych funkcji w zabytkowy układ przestrzeni. Na szczególne uznanie zasługuje pietyzm w odtworzeniu detali na podstawie zachowanych reliktów i badań.

Wyróżnienie:
Gmina miejska Pruszcz Gdański za prace przy Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim.

Gmina otrzymała wyróżnienie za zachowanie historycznej formy przy wprowadzeniu nowej funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz umiejętne dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Laureat w kategorii Zabytki techniki:
Stocznia Cesarska Development za prace przy dawnej Remizie Stoczni Gdańskiej.

Spółka otrzymała nagrodę za starannie przeprowadzone prace konserwatorskie wykonane z zachowaniem czytelności pierwotnej funkcji technicznej oraz uszanowanie autentyzmu formy i detali obiektu. Podjęte prace poprzedzono rzetelnym, interdyscyplinarnym rozpoznaniem zabytku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.