Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez  III Rzeszę w Gdyni.

Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdyni.

 

Stowarzyszenie dba przede wszystkim o pamięć o tragicznych  losach naszych rodaków, upowszechnia wiedzę o represjach stosowanych przez hitlerowskie Niemcy, przekazuje informacje  o tragedii Polaków wyrwanych od rodzin do przymusowej pracy, gdzie doznawali upokorzeń i represji.

Podczas uroczystości zaprezentowano rys historyczny Stowarzyszenia, wyróżniono medalami 30-lecia najstarszych członków, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy honorowe. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymał znaczek z literą „P” – symbol, który wywiezieni na przymusowe roboty musieli nosić w czasie przebywania w obozach pracy.

Ważnym punktem spotkania było powołanie zespołu pomocowego składającego się z członków Stowarzyszenia, zajmującego się pomocą skierowaną do najstarszych i najbardziej potrzebujących wsparcia członków Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości członkom Stowarzyszenia specjalny list z podziękowaniami od Marszałka Województwa Pomorskiego przekazała Pani Tamara von Wiecka-Olszewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (ROPS UMWP).

Galeria zdjęć z uroczystości