Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4e149354-3b26-4e9f-b414-0bdac153ceae.jpg Jak zachęcić do działania i poszukiwania pracy bezrobotnych mieszkańców regionu? Co jest kluczem do sukcesu?

Jak zachęcić do działania i poszukiwania pracy bezrobotnych mieszkańców regionu? Co jest kluczem do sukcesu?

III Pomorskie Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Jak skutecznie pomóc wyjść z bierności zawodowej osobom bezrobotnym? Czy współpraca instytucji rynku pracy i integracji społecznej przyniesie sukces?

 

Na te pytania starali się odpowiedzieć 8 grudnia 2017 r. uczestnicy III Pomorskiego Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, które odbyło się w Gdańsku.

 

Najważniejsza jest aktywność zawodowa

Pomorskie ma rekordowo niskie bezrobocie i dobrą koniunkturę gospodarczą. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy i rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników. Powrót na rynek pracy osób biernych zawodowo jest jednym z najważniejszych wyzwań samorządu województwa pomorskiego. Uczestnicy spotkania poznali założenia Pomorskiego Modelu Współpracy na rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez prac. Model powstał, by instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej działały harmonijnie i skuteczniej współdziałały w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej. W jego opracowaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, publicznych służb zatrudnienia, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych. – Musimy łączyć nasze wysiłki po to, by efektywnie aktywizować osoby bezrobotne, biernych zawodowo i wykluczonych społecznie – pokreślił Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Tylko skutecznie współdziałanie urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej pozwala na kompleksowe i celowe działania skierowane do tej grupy osób.

 

Znasz potrzeby, skuteczniej dobierasz metody działania

Podczas forum prezentowane też były dobre praktyki w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy. Na przykładach projektów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Polityki Społecznej w Sierakowicach zaprezentowano działania wykraczające poza schematy niesienia pomocy. Pokazano możliwość udzielenia wsparcia ze względu na trudności życiowe klientów – bez względu na ich sytuację finansową – szansę na pogłębienie diagnozy rodzinnej, społecznej oraz weryfikację motywacji klientów do zmiany swojej sytuacji zawodowej. – Poprzez partnerstwo i współdziałanie wielu podmiotów w ramach projektu socjalnego następuje maksymalizacja jego efektów – podkreślała Cecylia Tuźnik z GOPS w Sierakowicach. Maciej Musioł z Fundacji Habitat for Humanity Poland przedstawił efekty realizacji pilotażowego projektu systemowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Schematom Stop” (w którym brały udział m.in. 4 pomorskie powiaty: słupski, kartuski, człuchowski oraz sztumski), umożliwiającego utworzenie i przetestowanie sposobów współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz instytucjami rynku pracy.

 

Samodzielni dzięki współpracy

Dzięki wspólnym działaniom powiatowych centrów pomocy rodzinie i powołaniu zespołów koordynujących współpracę, do których zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, stworzone zostały rodzinne programy aktywizujące, dopasowane do konkretnych rodzin i ich sytuacji społeczno-zawodowej. Jedna trzecia rodzin objętych wsparciem w programie, usamodzielniła się, a przetestowane w czasie 3-letniego działania programu sposoby współpracy, mogą być filarem dla przyszłych inicjatyw.

 

Współdziałanie drogą do sukcesów

Interdyscyplinarne podejście do osób bezrobotnych wymaga kadry złożonej ze specjalistów z różnych dziedzin oraz współpracy z innymi instytucjami. Realizowane w ten sposób projekty centrów integracji społecznej przynoszą wymierne sukcesy. Przykładem jest działalność Centrum Integracji Społecznej przy Towarzystwie im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Współpraca psychologów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych pozwala skuteczniej dostrzegać potrzeby klientów CIS i udzielać lepszego, zindywidualizowanego wsparcia. Prezentacja dobrych praktyk współpracy oraz realizacji ciekawych przedsięwzięć różnych organizacji i instytucji przyczynia się do coraz skuteczniejszych, zintegrowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy w naszym województwie.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.