Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Jak w wakacje będą wyglądały letnie kolonie i obozy? Specjalne warunki dla uczniów i dla organizatorów

Jak w wakacje będą wyglądały letnie kolonie i obozy? Specjalne warunki dla uczniów i dla organizatorów

Dziewczynka w trawie

Uczeń nie wyjedzie na zorganizowany wypoczynek w wakacje, jeśli miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zachorowanie na COVID-19. Jeśli dziecko rozchoruje się na kolonii czy obozie w ciągu 12 godzin musi być odebrane przez rodziców. W czasie pobytu w jednym pomieszczeniu mogą nocować najwyżej cztery osoby. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione?

Wspólne wytyczne dla organizatorów obozów i kolonii opracowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Pojadą tylko zdrowi

W obozach i koloniach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie. Rodzice lub opiekunowie będą musieli wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i chorobach przewlekłych, na jakie cierpi ich dziecko. Co ważne, jeśli uczeń mieszkał lub miał kontakt z osobą skierowaną na 14-dniową kwarantannę lub taką, która była podejrzewana o zakażenie koronawirusem, to nie może wyjechać na wakacje. Rodzice muszą podać numer telefonu do szybkiego kontaktu, aby razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, odebrać je w ciągu 12 godzin.

 

Jak będzie wyglądać pobyt?

Uczestnicy wypoczynku mają być wyposażeni w indywidualne osłony nosa i ust podczas pobytu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać obozu lub kolonii i zwiedzać. Natomiast dozwolone jest korzystanie z kąpielisk, boisk do gry czy pływalni. Organizacja zajęć, a także przebywanie na plażach i kąpieliskach muszą być zaplanowane w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup lub kontaktu z osobami trzecimi. Sprzęt sportowy musi być regularnie dezynfekowany. Na każdego wypoczywającego ma przypadać minimum 4 m powierzchni zajęć i do spania. W jednym pokoju lub namiocie mogą nocować maksymalnie cztery osoby, a grupy nie mogą liczyć więcej niż od 12 (dzieci do 10. r. ż.) do 14 osób (dzieci powyżej 10. r. ż.). Kadra i uczestnicy wypoczynku są zobowiązani do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz środkiem dezynfekcyjnym. Odwiedziny rodzin mają być ograniczone do niezbędnego minimum.

 

Wytyczne dla organizatorów

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa i przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Po jej wyjeździe jednego turnusu obiekt ma być posprzątany i zdezynfekowany (chodzi o powierzchnie dotykowe np.: poręcze, klamki, blaty, włączniki). W stołówkach i kuchni ma obowiązywać dystans. Zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków, a jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Organizator musi zabezpieczyć środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice. Ma też zapewnić opiekę pielęgniarską, lekarską lub ratownika medycznego i przygotować izolatki dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Opiekunom i uczniom ma być mierzona temperatura. Wychowawcą nie może być osoba powyżej 60 r.ż.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.