Kuratorką rezydencji artystycznej jest Weronika Teplicka.

„W rytmie fali”

Projekt ma na celu eksplorację wzajemnych powiązań pomiędzy naturą a człowiekiem przez pryzmat bałtyckiego krajobrazu przybrzeżnego w Ustce. Obejmuje kontemplację biologicznych i fizycznych procesów zachodzących w krajobrazie – od budzenia się natury wiosną aż po erozję kawałków drzewa wyrzuconych na plażę.

– Poprzez serię eksperymentów ceramicznych będę dążyć do uchwycenia i zarchiwizowania form oraz zachowań charakterystycznych dla krajobrazu, przyjmując filozofię porzucenia kontroli i pozwalając sobie na ciągły postęp w tworzeniu – zapowiada Hetty Ann Laycock.

Współpracując z materiałami organicznymi, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z medium ceramicznym, artystka chce stworzyć „zatrzymane chwile” w pracy nad formą, reprezentujące złożone wzorce i relacje występujące w naturze.

– Opierając się na mojej wcześniejszej znajomości weneckiej laguny i krajobrazów Kornwalii i Yorkshire, wykorzystam to nowo odkryte zrozumienie do stworzenia serii polimorficznych rzeźb ceramicznych – dodaje Hetty Ann Laycock.

Każda rzeźba będzie służyć jako metafora współczesnych ekosystemów, podkreślając kruchość i złożoność natury. Zapraszając obserwatorów do tworzenia nowych połączeń z naturą poprzez rzeźby, ma nadzieję podkreślić znaczenie naszego miejsca w tych skomplikowanych sieciach. Rezultatem projektu będzie motywacja do głębszego docenienia świata przyrody i naszych wzajemnych powiązań z nią.

Hetty Ann Laycock

Artystka wizualna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji i Falmouth University w Kornwalii. Zaangażowana w serię wystaw, podczas których przemieszczała się między Anglią, Włochami, Chinami, a teraz także Polską. Jest e członkinią stowarzyszenia kulturalnego Zolforosso we Włoszech. W praktyce artystycznej bada organiczny krajobraz w jego formalnych, relacyjnych i materialnych aspektach. Łącząc doświadczenia ze sztuki, nauki i architektury, artystka przekazuje w pracach holistyczną wizję zjawisk, zachęcając do dostrzeżenia złożoności, współzależności i kruchości ekosystemów. Poprzez środowiskowe ćwiczenia koegzystencji, bliskości i troski bada potencjał ceramiki w promowaniu bioróżnorodności i równowagi ekologicznej, eksplorując sztukę i naukę biomimikry w praktyce rzeźbiarskiej.

Wystawa „W rytmie fali”

  • 28 maja 2024 r., wtorek, godz. 17.00 – wernisaż
  • eskpozycję można oglądać do 2 czerwca
  • Centrum Aktywności Twórczej
  • ul. Zaruskiego 1
  • Ustka